Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 września 2014

    "Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”