Orędzie dane Ivance 25 czerwca 2016
Objawienie miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki i trwało 4 minuty. Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała, że Matka Boża przekazała następujące orędzie:
„Kochane dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się”. Matka Boża była radosna i wszystkich błogosławiła macierzyńskim błogosławieństwem.

Orędzie dane Ivanowi 24 czerwca 2016
Drogie dzieci, przychodzę do was i pragnę was prowadzić. Z miłości pragnę prowadzić was do mojego Syna: On jest Miłością. Modlę się za was wszystkich, drogie dzieci, i oręduję u mojego Syna. Dlatego wytrwajcie, drogie dzieci, na modlitwie. Szczególnie módlcie się o pokój. Dziękuję, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 czerwca 2016 (35 rocznica objawień)
Drogie dzieci, dziękujcie Bogu wraz ze Mną za Moją obecność pośród was. Módlcie się, drogie dzieci, i żyjcie przykazaniami Bożymi, aby się wam dobrze powodziło na ziemi. Dziś, w tym dniu łaski, pragnę udzielić wam Mojego matczynego błogosławieństwa pokoju i Mojej miłości. Oręduję za wami u Mojego Syna i wzywam was do wytrwałości w modlitwie, abym mogła wraz z wami realizować Moje plany. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.