Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 października 2014
    Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia. Dzieci, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję za każdym z was u mojego Syna, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

     

    Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju i dla świata z 25 września 2014

    Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim blaskiem dają światłość i piękno innym, by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach dawajcie świadectwo wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.