Święty Jan

Wykaz dzieł św. Jana od KrzyżaLISTY


1. Do matki Katarzyny od Jezusa

2. Do matki Anny od św. Alberta, przełożonej w Caravaca

3. Do tejże samej zakonnicy

4. Do Marii de Soto w Baezie

5. Do pewnej karmelitanki bosej w Madrycie

6. Do Matki Anny od św. Alberta, przełożonej w Caravaca

7. Do karmelitanek bosych w Beas

8. Do karmelitanek bosych w Beas

9. Do matki Leonory Baptysty, karmelitanki bosej w Beas

10. Do o. Ambrożego Mariana od św. Benedykta, przeora w Madrycie

11. Do pani Joanny de Pedraza w Granadzie

12. Do pewnej panienki z okolic Avili, która pragnęła zostać karmelitanką bosą

13. Do pewnego zakonnika, ucznia swojego

14. Do matki Marii od Jezusa, przełożonej w Kordobie

15. Do matki Leonory od św. Gabriela, karmelitanki bosej w Kordobie

16. Do matki Marii od Jezusa, przełożonej karmelitanek bosych w Kordobie

17. Do matki Magdaleny od Ducha Świętego w Kordobie

18. Do o. Mikołaja od Jezusa (Doria), wikarego generalnego zakonu karmelitów bosych

19. Do pani Joanny de Pedraza w Granadzie

20. Do pewnej karmelitanki bosej dręczonej skrupułami

21. Do matki Marii od Jezusa, przełożonej karmelitanek bosych w Kordobie

22. Do matki Leonory od św. Gabriela w Kordobie

23. Do pewnej penitentki

24. Do o. Ludwika od św. Anioła w Andaluzji

25. Do matki Anny od Jezusa, karmelitanki bosej w Segowii

26. Do matki Marii od Wcielenia w Segowii

27. Do tej samej Marii od Wcielenia, przeoryszy w Segowii

28. Do pani Anny del Mercado y Peńalosa

29. Do nieznanej osoby

30. Do pani Anny del Mercado y Peńalosa w Segowii

31. Do matki Anny od św. Alberta, przełożonej w Caravaca

32. Do pewnej karmelitanki bosej w Segowii

33. Do o. Jana od św. Anny, karmelity bosego w Maladze

Facsimile pisma św. Jana od Krzyża

 


Wszystkie prawa zastrzeżone. © Wydawnictwo Karmelitów Bosych - Kraków