Święty Jan

Wykaz dzieł św. Jana od KrzyżaNOC CIEMNA


Spis treści ogólny

PROLOG DO CZYTELNIKA   ŚPIEW DUSZY
 

KSIĘGA PIERWSZA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
 

KSIĘGA DRUGA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Spis treści dokładny

PROLOG DO CZYTELNIKA
ŚPIEW DUSZY
Zaczyna się objaśnienie strof mówiących o sposobie, jakiego dusza winna się trzymać na drodze zjednoczenia miłości z Bogiem
 

KSIĘGA PIERWSZA (Noc bierna zmysłów)

Strofa pierwsza
1. Przytacza pierwszy wiersz i zaczyna mówić o niedoskonałościach początkujących
2. O pewnych niedoskonałościach duchowych, jakie popełniają początkujący pod wpływem nałogu pychy
3. O niektórych niedoskonałościach, jakie popełniają początkujący pod wpływem drugiej wady głównej, którą jest łakomstwo duchowe
4. O innych niedoskonałościach, które popełniają początkujący pod wpływem trzeciej wady głównej, którą jest nieczystość
5. O niedoskonałościach, jakie powoduje u początkujących wada gniewu
6. O niedoskonałościach wynikających z łakomstwa duchowego
7. O niedoskonałościach wynikających z zazdrości [i lenistwa] duchowego
8. Zaczyna objaśniać noc ciemną
9. O znakach, z których można poznać, czy człowiek duchowy idzie drogą tej nocy, czyli oczyszczenia zmysłów
10. Jak powinny się zachować dusze przechodzące przez tę ciemną noc
11. Objaśnienie dalszych trzech wierszy strofy
12. O korzyściach, jakie sprawia w duszy noc zmysłów
13. O innych korzyściach, jakie sprawia w duszy ta noc zmysłów
14. Objaśnienie ostatniego wiersza pierwszej strofy. Różne formy i trwanie biernej nocy zmysłów
 

KSIĘGA DRUGA (Noc bierna ducha)

O ciemnej nocy, gdzie mówi się o głębszym oczyszczeniu, które jest drugą nocą ducha
1. Zaczyna mówić o ciemnej nocy ducha. Mówi, kiedy się ona zaczyna
2. Mówi w dalszym ciągu o innych niedoskonałościach, jakim podlegają postępujący
3. Uwagi dotyczące tego, co nastąpi
4. Przytacza pierwszą strofę i daje jej objaśnienie
5. Zaczyna objaśniać, jak owa ciemna kontemplacja nie tylko jest nocą dla duszy, ale również jej udręką i męczarnią
6. O innych udrękach, które dusza cierpi w tej ciemnej nocy
7. Mówi o tym samym przedmiocie. Wskazuje na inne utrapienia i przykrości woli
8. O innych udrękach, które trapią duszę w tym stanie
9. Objaśnia, jakim sposobem ta noc, chociaż zaciemnia ducha, czyni to dlatego, aby go oświecić i obdarzyć jasnością
10. Objaśnia dokładnie to oczyszczenie za pomocą porównania
11. Mówi, że dusza odczuwa nagły wzrost miłości Bożej jako owoc tych srogich doświadczeń
12. Objaśnia, że ta straszna noc jest czyśćcem. Mówi, że wśród tej nocy Boska Mądrość oświeca ludzi na ziemi tym samym światłem, jakie oczyszcza i oświeca aniołów w niebie
13. O innych skutkach, jakie sprawia w duszy owa ciemna noc kontemplacji
14. Przytacza w nim i wyjaśnia trzy ostatnie wiersze pierwszej strofy
15. Przytacza drugą strofę i daje jej objaśnienie
16. Objaśnia, w jaki sposób dusza będąc w ciemności idzie bezpieczna
17. Objaśnia, jak owa ciemna kontemplacja jest ukryta
18. Wyjaśnia, w jaki sposób ta tajemnicza mądrość jest także schodami
19. Przedstawienie pierwszych pięciu stopni schodów miłości
20. Przedstawienie pozostałych pięciu stopni
21. Objaśnia powiedzenie “osłoniona” i wskazuje na barwy szat osłaniających duszę wśród tej nocy
22. Objaśnia trzeci wiersz drugiej strofy
23. Mówi o przedziwnej kryjówce, w jakiej pozostaje dusza wśród tej nocy. Wskazuje, że szatan mogący się dostać do innych, nawet bardziej wzniosłych kryjówek, tutaj nie ma wstępu
24. Kończy objaśnianie drugiej strofy
25. Objaśnia pokrótce trzecią strofę

 


Wszystkie prawa zastrzeżone. © Wydawnictwo Karmelitów Bosych - Kraków