Święty Jan

Wykaz dzieł św. Jana od KrzyżaPIEŚŃ DUCHOWA


Spis treści ogólny

Prolog Pieśń między duszą i Oblubieńcem Założenie

OBJAŚNIENIE STROF MIŁOŚCI między oblubienicą i Oblubieńcem Chrystusem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16 17 18 19 20-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Spis treści szczegółowy

PROLOG
PIEŚŃ MIĘDZY DUSZĄ I OBLUBIEŃCEM
ZAŁOŻENIE
OBJAŚNIENIE STROF MIŁOŚCI między oblubienicą i Oblubieńcem Chrystusem:
1 Gdzie się ukryłeś
2 Pasterze, którzy podążacie
3 Szukając mojej miłości
4 Zagaję i puszcze
5 Rzucając wdzięków tysiące
6 Ach! I któż uleczyć mnie może
7 Te dzieła co się wokół przesuwają
8 Ach, czemu jeszcze trwasz
9 Dlaczego, gdy rozdarłeś miłością
10 Ugaś te ognie rozpalone
11 Odsłoń przede mną obecność Twoją
12 O źródło kryształowe!
13 Odwróć się, Miły
14-15 Mój Ukochany jest jak gór wyżyny
16 Pojmajcie nam liszki
17 Ustań, wichrze północny, śmiercią tchnący
18 Nimfy z Judejskiej ziemi
19 Ukryj się, moja Jedyna Miłości
20-21 Przez ptaki w swym locie swobodne
22 Oblubienica wszedłszy utęskniona
23 Pod drzewem jabłoni
24 Łoże nasze w kwieciu tonące
25 Śladami Twoich kroków
26 W winnej piwnicy głębinie
27 I tam mi piersi dał Jedyny
28 Dusza ma Tobą zajęta jedynie
29 Odtąd już nigdy błoń zielona
30 Kwiaty, szmaragdów rumieńce
31 I jednym tylko włosem moim
32 Gdy mnie swym wzrokiem ogarniałeś  
33 O nie chciej mną pogardzać
34 Gołąbka biała
35 Żyła ukryta w samotności
36 Radujmy się sobą, mój Miły
37 A potem na wyżyny
38 Tam mi okażesz
39 Wietrzyka lekkie tchnienia
40 Już nikt teraz nie patrzy w tę stronę

 


Wszystkie prawa zastrzeżone. © Wydawnictwo Karmelitów Bosych - Kraków