ARCHIWUM - CZYTANIA [2012] [2011] [2010] [2009] [2008]


 

EWANGELIA NA KAŻDY DZIEŃ 2013

[styczeń] [luty] [marzec] [kwiecień] [maj] [czerwiec] [lipiec] [sierpień] [wrzesień] [październik] [listopad] [grudzień]

 


EWANGELIA według Mateusza; Marka; Łukasza; Jana

W tekście Ewangelii znajdują się linki do tekstów rozmyślań na dany dzień

 

STYCZEŃ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby w tym Roku Wiary chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

 

1 I           WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Oktawa Narodzenia Pańskiego ##

Światowy Dzień Modlitw o Pokój

Czyt.:       Lb 6, 22-27; Ga 4,4-7; Łk 2,16-21

 

2 I           ŚRODA Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK

Czyt.:       1 J 2,22-28; J 1,19-28

 

3 I           CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 2,29–3,6; J 1,29-34

 

4 I           PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 3,7-10; J 1,35-42

 

5 I           SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 3,11-21; J 1,43-51

 

6 I           NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO ##

Czyt.:       Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

 

7 I           PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 3,22–4,6; Mt 4,12-17.23-25

 

8 I           WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 4,7-10; Mk 6,34-44

 

9 I           ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 4,11-18; Mk 6,45-52

 

10 I         CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 4,19–5,4; Łk 4,14-22a

 

11 I         PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 5,5-13; Łk 5,12-16

 

12 I         SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       1 J 5,14-21; J 3,22-30

 

13 I         NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO ##

Czyt.:       Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Łk 3,15-16.21-22

 

OKRES ZWYKŁY

 

14 I         PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 1,1-6; Mk 1,14-20

 

15 I         WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 2,5-12; Mk 1,21-28

 

16 I         ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 2,14-18; Mk 1,29-39

 

17 I         CZWARTEK Wspomnienie św. Antoniego, opata

Czyt.:       Hbr 3,7-14; Mk 1,40-45 (Ef 6,10-13.18; Mt 19,16-21 - tom VI)

 

18 I         PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 4,1-5.11; Mk 2,1-12

 

19 I         SOBOTA Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

Czyt.:       Hbr 4,12-16; Mk 2,13-17 (Iz 61,1-3a; J 15,9-17 - tom VI)

 

20 I         2 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; J 2,1-12

 

21 I         PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz.

Czyt.:       Hbr 5,1-10; Mk 2,18-22

 

22 I         WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 6,10-20; Mk 2,23-28

 

23 I         ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 7,1-3.15-17; Mk 3,1-6

 

24 I         CZWARTEK Wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i dK

Czyt.:       Hbr 7,25–8,6; Mk 3,7-12

 

25 I         PIĄTEK ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA #

Czyt.:       Dz 22,3-16 (Dz 9,1-22); Mk 16,15-18 (tom VI)

 

26 I         SOBOTA Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

Czyt.:       Hbr 9,1-3.11-14; Mk 3,20-21 (2 Tm 1,1-8 (Tt 1,1-5); Łk 10,1-9 - tom VI)

 

27 I         3 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Ne 8,1-4a.5-6.8-10; 1 Kor 12,12-30 (1 Kor 12,12-14.27); Łk 1,1-4;4,14-21

 

28 I         PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

Czyt.:       Hbr 9,15.24-28; Mk 3,22-30

 

29 I         WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 10,l-10; Mk 3,31-35

 

30 I         ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 10,11-18; Mk 4,1-20

 

31 I         CZWARTEK Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.

Czyt.:       Hbr 10,19-25; Mk 4,21-25

LUTY

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

 

1 II          PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 10,32-39; Mk 4,26-34

 

2 II          SOBOTA ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO #

Czyt.:       Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32) (tom VI)

 

3 II          4 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Jr 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31–13,13 (1 Kor 13,4-13); Łk 4,21-30

 

4 II          PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 11,32-40; Mk 5,1-20

 

5 II          WTOREK Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.

Czyt.:       Hbr 12,1-4; Mk 5,21-43

 

6 II          ŚRODA Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz.

Czyt.:       Hbr 12,4-7.11-15; Mk 6,1-6 (Ga 2,19-20; Mt 28,16-20 - tom VI)

 

7 II          CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 12,18-19.21-24; Mk 6,7-13

 

8 II          PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 13,1-8; Mk 6,14-29

 

9 II          SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Hbr 13,15-17.20-21; Mk 6,30-34

 

10 II        5 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11 (1 Kor 15,3-8.11); Łk 5,1-11

 

11 II        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 1,1-19; Mk 6,53-56

 

12 II        WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 1,20-2,4a; Mk 7,1-13

 

OKRES WIELKIEGO POSTU

 

Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Misterium Paschalnego przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie dzieł pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie odmawia się „Alleluja” (ONRLK 27-28).

 

13 II        ŚRODA POPIELCOWA #

Czyt.:       Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20–6,3; Mt 6,1-6.16-18

 

14 II        CZWARTEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA, patronów Europy #

Czyt.:       Dz 13,46-49; Łk 10,1-9 (tom VI)

 

15 II        PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 58,1-9; Mt 9,14-15

 

16 II        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 58,9b-14; Łk 5,27-32

 

17 II        1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##

Czyt.:       Pwt 26,4-10; Rz 10,8-13; Łk 4,1-13

 

18 II        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Kpł 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46

 

19 II        WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

 

20 II        ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Jon 3,1-10; Łk 11,29-32

 

21 II        CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Est (Wlg) 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

 

22 II        PIĄTEK ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA #

Czyt.:       1 P 5,1-4; Mt 16,13-19 (tom VI)

 

23 II        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Pwt 26,16-19; Mt 5, 43-48

 

24 II        2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##

Czyt.:       Rdz 15,5-12.17-18; Flp 3,17–4,1 (Flp 3,20–4,1); Łk 9,28b-36

 

25 II        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38

 

26 II        WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 1,10.16-20; Mt 23,1-12

 

27 II        ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Jr 18,18-20; Mt 20,17-28

 

28 II        CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Jr 17,5-10; Łk 16,19-31

 

MARZEC

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

Intencja misyjna: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

 

1 III        PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46

 

2 III        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Mi 7,14-15.18-20; Łk 15,1-3.11-32

 

3 III        3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##

Czyt.:       Wj 3,1-8a.13-15; 1 Kor 10,1-6.10-12; Łk 13,1-9

 

4 III        PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA #

Czyt.:       Syr 51,13-20 (Flp 3,8-14); J 15,9-17 (tom VI)

 

5 III        WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35

 

6 III        ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Pwt 4,1.5-9; Mt 5, 17-19

 

7 III        CZWARTEK Dzień powszedni

Wspom. dow. świętych męczennic Perpetuy i Felicyty

Czyt.:       Jr 7,23-28; Łk 11,14-23

8 III        PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34

 

9 III        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Oz 6,1-6; Łk 18,9-14

 

10 III      4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##

Czyt.:       Joz 5,9a.10-12; 2 Kor 5,17-21; Łk 15,1-3.11-32

 

11 III      PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 65,17-21; J 4,43-54

 

12 III      WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Ez 47,1-9.12; J 5,1-3a.5-16

 

13 III      ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Iz 49,8-15; J 5,17-30

 

14 III      CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Wj 32,7-14; J 5,31-47

 

15 III      PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Mdr 2,1a.12-22; J 7,1-2.10.25-30

 

16 III      SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Jr 11,18-20; J 7,40-53

 

17 III      5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ##

Czyt.:       Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11

 

18 III      PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dn 13,41-62; J 8,12-20

 

19 III      WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP #

Czyt.:       2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rz 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (Łk 2,41-51a) (tom VI)

 

20 III      ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Dn 3,14-20.91-92.95; J 8,31-42

 

21 III      CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 17,3-9; J 8,51-59

 

22 III      PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Jr 20,10-13; J 10,31-42

 

23 III      SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Ez 37,21-28; J 11,45-57

 

24 III      NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ ##

Czyt.:       przed procesją: Łk 19,28-40; po procesji: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Łk 22,14–23,56 (Łk 23,1-49)
 

25 III      WIELKI PONIEDZIAŁEK #

Czyt.:       Iz 42,1-7; J 12,1-11

 

26 III      WIELKI WTOREK #

Czyt.:       Iz 49,1-6; J 13,21-33.36-38

 

27 III      WIELKA ŚRODA #

Czyt.:       Iz 50,4-9a; Mt 26,14-25

 

28 III      WIELKI CZWARTEK ##

Czyt.:       Iz 61,1-3a.6a.8b-9; Ap 1,4-8; Łk 4,16-21

 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

Czyt.: Wj 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15

 

29 III      WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ ##

Czyt.:       Iz 52,13–53,12; Hbr 4,14-16;5,7-9; J 18,1–19,42

 

30 III      WIELKA SOBOTA ##

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Na Wigilię Paschalną w Wielką Noc składają się: liturgia światła, liturgia Słowa, Chwała, liturgia chrzcielna, bez Wierzę, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Czyt.:       Wj 14,15–15,1 i przynajmniej dwa inne ze Starego Testamentu,

Rz 6,3-11; Mk 16,1-8

 

31 III      NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ##

Czyt.:       Dz 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 (1 Kor 5,6b-8); obowiązkowa sekwencja; J 20,1-9 (Łk 24,1-12); w czasie Mszy św. wieczornej można odczytać Ewangelię o uczniach idących do Emaus - Łk 24,13-35

 

KWIECIEŃ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania

 

1 IV         PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY #

Czyt.:       Dz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28,8-15

 

2 IV         WTOREK WIELKANOCNY #

Czyt.:       Dz 2,36-41; sekwencja dow.; J 20,11-18

 

3 IV         ŚRODA WIELKANOCNA #

Czyt.:       Dz 3,1-10; sekwencja dow.; Łk 24,13-35

 

4 IV         CZWARTEK WIELKANOCNY #

Czyt.:       Dz 3,11-26; sekwencja dow.; Łk 24,35-48

 

5 IV         PIĄTEK WIELKANOCNY #

Czyt.:       Dz 4,1-12; sekwencja dow.; J 21,1-14

 

6 IV         SOBOTA WIELKANOCNA #

Czyt.:       Dz 4,13-21; sekwencja dow.; Mk 16,9-15

 

7 IV         2 NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO ##

Czyt.:       Dz 5,12-16;Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

 

8 IV         PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO #

Czyt.:       Iz 7,10-14; Hbr 10,4-10; Łk 1,26-38  (tom VI)

 

9 IV         WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 4,32-37; J 3,7-15

 

10 IV       ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 5, 17-26; J 3,16-21

 

11 IV       CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 5,27-33; J 3,31-36

 

12 IV       PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 5,34-42; J 6,1-15

 

13 IV       SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 6,1-7; J 6,16-21

 

14 IV       3 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##

Czyt.:       Dz 5,27b-32.40b-41;Ap 5,11-14; J 21,1-19; (J 21,1-14)

 

15 IV       PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 6,8-15; J 6,22-29

 

16 IV       WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 7,51-59; 8,1; J 6,30-35

 

17 IV       ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 8,1b-8; J 6,35-40

 

18 IV       CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 8,26-40; J 6,44-51

 

19 IV       PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 9,1-20; J 6,52-59

 

20 IV       SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 9,31-42; J 6,55.60-69

 

21 IV       4 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##

Czyt.:       Dz 13,14.43-52;Ap 7,9.14b-17; J 10,27-30

 

22 IV       PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 11,1-18; J 10,1-10

 

23 IV       WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski #

Czyt.:       Dz 1,3-8; Flp 1,20c-30; J 12,24-26  (tom VI)

 

24 IV       ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 12,24–13,5a; J 12,44-50

 

25 IV       CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY #

Czyt.:       1 P 5,5b-14; Mk 16,15-20 (tom VI)

 

26 IV       PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 13,26-33; J 14,1-6

 

27 IV       SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 13,44-52; J 14,7-14

 

28 IV       5 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##

Czyt.:       Dz 14,21-27;Ap 21,1-5a; J 13,31-33a.34-35

 

29 IV       PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki Europy #

Czyt.:       1 J 1,5-2,2; Mt 11,25-30 (tom VI)

 

30 IV       WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 14,19-28; J 14,27-31a

MAJ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

Intencja misyjna: Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

 

1 V          ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA #

Czyt.:       Rdz 1,26-2,3 (Kol 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58  (tom VI)

 

2 V          CZWARTEK Wspomnienie św. Atanazego, bpa i dK

Czyt.:       Dz 15,7-21; J 15,9-11 (1 J 5,1-5; Mt 10,22-25a - tom VI)

 

3 V          PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski #

Czyt.:       Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Kol 1,12-16; J 19,25-27 (tom VI)

 

4 V          SOBOTA Wspomnienie św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji

Czyt.:       Dz 16,1-10; J 15,18-21 (2 Tm 2,1-13; Mt 10,28-33 - tom VI)

 

5 V          6 NIEDZIELA WIELKANOCNA ##

Czyt.:       Dz 15,1-2.22-29;Ap 21,10-14.22-23; J 14,23-29

 

6 V          PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA #

Czyt.:       1 Kor 15,1-8; J 14,6-14 (tom VI)

 

7 V          WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 16,22-34; J 16,5-11

 

8 V          ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., głównego patrona Polski #

Czyt.:       Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16 (tom VI)

 

9 V          CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 18,1-8; J 16,16-20

 

10 V        PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 18,9-18; J 16,20-23a

 

11 V        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 18,23-28; J 16,23b-28

 

12 V        NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO ##

Czyt.:       Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53

 

13 V        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 19,1-8; J 16,29-33

 

14 V        WTOREK ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA #

                Dz 1, 15-17. 20-26; J 15,9-17

 

15 V        ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 20,28-38; J 17,11b-19

 

16 V        CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski #

Czyt.:       Ap 12,10-12a (1 Kor 1,10-13.17-18); J 17,20-26 (tom VI)

 

17 V        PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 25,13-21; J 21,15-19

 

18 V        SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Dz 28,16-20.30-31; J 21,20-25

 

Msza w wigilię urocz. Zesł. Ducha Św.:

Czyt.: Rdz 11,1-9 (Wj 19,3-8a.16-20b) (Ez 37,1-14) (Jl 3,1-5); Rz 8,22-27; J 7,37-39

 

19 V        NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ##

Czyt.:       Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7.12-13; sekwencja obow.; J 20,19-23

 

20 V        PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO NMP, MATKI KOŚCIOŁA #

Czyt.:       Rdz 3,9-15.20 (Dz 1,12-14); J 2,1-11 (J 19,25-27) (tom VI, s. 129)

 

21 V        WTOREK Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.

Czyt.:       Syr 2,1-11; Mk 9,30-37

 

22 V        ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Syr 4,11-19; Mk 9,38-40

 

23 V        CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Syr 5,1-8; Mk 9,41-50

 

24 V        PIĄTEK Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych

Czyt.:       Syr 6,5-17; Mk 10,1-12

 

25 V        SOBOTA Dzień powszedni

wspom. dow. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dK

wspom. dow. św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz.

wspom. dow. św. Grzegorza VII, pap.
Czyt.:       Syr 17,1-15; Mk 10,13-16

 

26 V        NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ##

Czyt.:       Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15  (tom III, s. 382)

 

27 V        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Augustyna z Canterbury, bpa
Czyt.:       Syr 17,24-29; Mk 10,17-27

 

28 V        WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Syr 35,1-12; Mk 10,28-31

 

29 V        ŚRODA Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.

Czyt.:       Syr 36,1.4-5a.10-17; Mk 10,32-45

 

30 V        CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA ##

Czyt.:       Rdz 14,18-20; 1 Kor 11,23-26; Łk 9,11b-17  (tom III, s. 391)

 

31 V        PIĄTEK ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP #

Czyt.:       So 3,14-18 (Rz 12,9-16b); Łk 1,39-56 (tom VI)

 

CZERWIEC

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby przeważała wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

 

1 VI         SOBOTA Wspomnienie św. Justyna, męcz.

Czyt.:       Syr 51,12-20; Mk 11,27-33 (1 Kor 1,18-25; Mt 5,13-19; Dz 4,8-12; Łk 9,57-62 - tom VI)

 

2 VI         9 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       1 Krl 8,41-43; Ga 1,1-2.6-10; Łk 7,1-10

 

3 VI         PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

Czyt.:       Tb 1,1a.2;2,1-9; Mk 12,1-12

 

4 VI         WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Tb 2,10-23; Mk 12,13-17

 

5 VI         ŚRODA Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz.

Czyt.:       Tb 3,1-11.24-25; Mk 12,18-27

 

6 VI         CZWARTEK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Norberta, bpa

Czyt.:       Tb 6,10-11a;7,1.9-17;8,4-10; Mk 12,28b-34

 

7 VI         PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA #

Czyt.:       Ez 34,11-16; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7 (tom III, s. 400)

 

8 VI         SOBOTA Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP

Czyt.:       Iz 61,9-11; Łk 2,41-51 (tom VI, s.168)

 

9 VI         10 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       1 Krl 17,17-24; Ga 1,11-19; Łk 7,11-17

 

10 VI       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie bł. Bogumiła, bpa

Czyt.:       2 Kor 1,1-7; Mt 5,1-12 (1 Kor 12,31-13,13; Mt 16,24-27 - tom VI)

 

11 VI       WTOREK Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

Czyt.:       2 Kor 1,18-22; Mt 5,13-16 (Dz 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13 - tom VI)

 

12 VI       ŚRODA Wspomnienie bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.

Czyt.:       2 Kor 3,4-11; Mt 5,17-19

 

13 VI       CZWARTEK Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezb. i dK

Czyt.:       2 Kor 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26

 

14 VI       PIĄTEK Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

Czyt.:       2 Kor 4,7-15; Mt 5,27-32

 

15 VI       SOBOTA Wspomnienie bł. Jolanty, zak.

Czyt.:       2 Kor 5,14-21; Mt 5,33-37

 

16 VI       11 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       2 Sm 12,1.7-10.13; Ga 2,16.19-21; Łk 7,36–8,3 (Łk 7,36-50)

 

17 VI       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

Czyt.:       2 Kor 6,1-10; Mt 5,38-42 (Iz 58,6-11; 1 Kor 1,26-31); Mk 10,17-30 - tom VI)

 

18 VI       WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       2 Kor 8,1-9; Mt 5,43-48

 

19 VI       ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

 

20 VI       CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       2 Kor 11,1-11; Mt 6,7-15

 

21 VI       PIĄTEK Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zak.

Czyt.:       2 Kor 11,18.21b-30; Mt 6,19-23

 

22 VI       SOBOTA Dzień powszedni

                wspom. dow. św. Paulina z Noli, bpa

                wspom. dow. świętych męczenników Jana Fishera, bpa i Tomasza More’a
Czyt.:       2 Kor 12,1-10; Mt 6,24-34

 

23 VI       12 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

 

                Msza w wigilię urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Czyt.:       Jr 1,4-10; 1P 1,8-12; Łk 1,5-17 (tom VI)

 

24 VI       PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA #

Czyt.:       Iz 49,1-6; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66.80 (tom VI)

 

25 VI       WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14

 

26 VI       ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20

 

27 VI       CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.: Iz 10,10-14 (Ap 12,1.3-6a.10ab); J 19,25-27 (tom VI)

                wspom. dow. św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dK

Czyt.: Rdz 16,1-12.15-16 (Rdz 16,6b-12.15-16); Mt 7,21-29

 

28 VI       PIĄTEK Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz.

Czyt.:       Rdz 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4 (2 Tm 2,22b-26; J 17,20-26 - tom VI)

 

                Msza w wigilię urocz. świętych Apostołów Piotra i Pawła

Czyt.:       Dz 3,1-10; Ga 1,11-20; J 21,15-19 (tom VI)

 

29 VI       SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA ##

Czyt.:       Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,13-19 (tom VI)

 

30 VI       13 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

 

LIPIEC

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

 

1 VII       PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

                wspom. dow. św. Ottona, bpa

Czyt.:       Rdz 18,16-33; Mt 8,18-22

 

2 VII       WTOREK Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 19,15-29; Mt 8,23-27

 

3 VII       ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA #

Czyt.:       Ef 2,19-22; J 20,24-29 (tom VI)

 

4 VII       CZWARTEK Dzień powszedni

                wspom. dow. św. Elżbiety Portugalskiej

Czyt.:       Rdz 22,1-19; Mt 9,1-8

 

5 VII       PIĄTEK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Marii Goretti, dz.i męcz.

wspom. dow. św. Antoniego Marii Zaccarii, prezb.

Czyt.:       Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67; Mt 9,9-13

 

6 VII       SOBOTA Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

Czyt.:       Rdz 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17 (Iz 58,6-10; J 4,34-38 - tom VI)

 

7 VII       14 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12.17-20 (Łk 10,1-9)

 

8 VII       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezb.

Czyt.:       Rdz 28,10-22a; Mt 9,18-26

 

9 VII       WTOREK Dzień powszedni

wspom. dow. św. męcz. Augustyna Zhao Rong, prezb., i Tow.

Czyt.:       Rdz 32,23-33; Mt 9,32-37

 

10 VII     ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a; Mt 10,1-7

 

11 VII     CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy #

Czyt.:       Prz 2,1-9 (Dz 4,32-35); Mt 19,27-29  (tom VI)

 

12 VII     PIĄTEK Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

Czyt.:       Rdz 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23 (Iz 52,7-10 (1 Tes 2,2b-8); J 15,9-17 - tom VI)

 

13 VII     SOBOTA Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Czyt.:       Rdz 49,29-33;50,15-26; Mt 10,24-33 (Syr 2,7-11; Mt 6,1.5-8 - tom VI)

 

14 VII     15 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Pwt 30,10-14; Kol 1,15-20; Łk 10,25-37

 

15 VII     PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Bonawentury, bpa i dK

Czyt.:       Wj 1,8-14.22; Mt 10,34–11,1

 

16 VII     WTOREK Wspomnienie NMP z Góry Karmel

Czyt.:       Wj 2,1-15a; Mt 11,20-24

 

17 VII     ŚRODA Dzień powszedni

Czyt.:       Wj 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27

 

18 VII     CZWARTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Wj 3,13-20; Mt 11,28-30

 

19 VII     PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Wj 11,10-12,14; Mt 12,1-8

 

20 VII     SOBOTA Wspomnienie bł. Czesława, prezb.

Czyt.:       Wj 12,37-42; Mt 12,14-21

 

21 VII     16 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Rdz 18,1-10a; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42

 

22 VII     PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Marii Magdaleny

Czyt.:       Wj 14,5-9a.10-18; Mt 12,38-42 (Pnp 8,6-7 (2 Kor 5,14-17); J 20,1.11-18 - tom VI)

 

23 VII     WTOREK ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAK., patronki Europy #

Czyt.:       Ga 2,19-20; J 15,1-8 (tom VI)

 

24 VII     ŚRODA Wspomnienie św. Kingi, dz.

Czyt.:       Wj 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

 

25 VII     CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA #

Czyt.:       2 Kor 4,7-15; Mt 20,20-28 (tom VI)

 

26 VII     PIĄTEK Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP

Czyt.:       Wj 19,17;20,1-17; Mt 13,18-23 (Syr 44,1.10-15; Mt 13,16-17 - tom VI)

 

27 VII     SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Wj 24,3-8; Mt 13,24-30

 

28 VII     17 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Rdz 18,20-32; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13

 

29 VII     PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Marty

Czyt.:       Wj 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35 (1 J 4,7-16; J 11,19-27 (Łk 10,38-42) - tom VI)

 

30 VII     WTOREK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Piotra Chryzologa, bpa i dK

Czyt.:       Wj 33,7-11;34,5-9.28; Mt 13,36-43

 

31 VII     ŚRODA Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezb.

Czyt.:       Wj 34,29-35; Mt 13,44-46 (1 Kor 10,31-11,1; Łk 14,25-33 - tom VI)

 

SIERPIEŃ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

 

1 VIII      CZWARTEK Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK

Czyt.:       Wj 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53 (Rz 8,1-4;Mt 5,13-19 - tom VI)

Od południa odpust Porcjunkuli

 

2 VIII      PIĄTEK Dzień powszedni (Odpust Porcjunkuli)

wspom. dow. św. Euzebiusza z Vercelli, bpa

wspom. dow. św. Piotra Juliana Eymarda, prezb.
Czyt.:       Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58

 

3 VIII      SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       Kpł 25,1.8-17; Mt 14,1-12

 

4 VIII      18 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Koh 1,2;2,21-23; Kol 3,1-5.9-11; Łk 12,13-21

 

5 VIII      PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       Lb 11,4b-15; Mt 14,13-21

 

6 VIII      WTOREK ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO #

Czyt.:       Dn 7,9-10.13-14 (2 P 1,16-19); Łk 9,28b-36 (tom VI)

 

7 VIII      ŚRODA Dzień powszedni

wspom. dow. świętych męcz. Sykstusa II, pap. i Towarzyszy

wspom. dow. św. Kajetana, prezb.

wspom. dow. bł. Edmunda Bojanowskiego

Czyt.:       Lb 13,1-2a.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28

 

8 VIII      CZWARTEK Wspomnienie św. Dominika, prezb.

Czyt.:       Lb 20,1-13; Mt 16,13-23

 

9 VIII      PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., patronki Europy #

Czyt.:       Oz 2,16b.17b.21-22; Mt 25,1-13 (Mt 16,24-27) (tom VI)

 

10 VIII    SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ. #

Czyt.:       Mdr 3,1-9; (2 Kor 9,6-10); J 12,24-26 (tom VI)

 

11 VIII    19 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Mdr 18,6-9; Hbr 11,1-2.8-19 (Hbr 11,1-2.8-12); Łk 12,32-48 (Łk 12,35-40)

 

12 VIII    PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak.

Czyt.:       Pwt 10,12-22; Mt 17,22-27

 

13 VIII    WTOREK Dzień powszedni

wspom. dow. św. męcz. Poncjana, papieża, i Hipolita, prezb.

Czyt.:       Pwt 31,1-8; Mt 18,1-5.10.12-14

 

14 VIII    ŚRODA Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

Czyt.:       Pwt 34,1-12; Mt 18,15-20 (Mdr 3,1-9 (1 J 3,13-16); J 15,12-16 - tom VI)

                Msza w wigilię urocz. Wniebowzięcia NMP

Czyt.:       1 Krn 15,3-4.15-16;16,1-2; 1 Kor 15,54-57; Łk 11,27-28 (tom VI)

 

15 VIII    CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP ##

Czyt.:       Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 (tom VI)

 

16 VIII    PIĄTEK Dzień powszedni

wspom. dow. św. Stefana Węgierskiego, króla

Czyt.:       Joz 24,1-13; Mt 19,3-12

 

17 VIII    SOBOTA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej #

Czyt.:       Iz 61,1-3a; 2 P 1,2-11; Mk 1,14-20 (tom VI)

 

18 VIII    20 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Jr 38,4-6.8-10; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53

 

19 VIII    PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

                wspom. dow. św. Jana Eudesa, prezb.

Czyt.:       Sdz 2,11-19; Mt 19,16-22

 

20 VIII    WTOREK Wspomnienie św. Bernarda, opata i dK

Czyt.:       Sdz 6,11-24a; Mt 19,23-30 (Syr 15,1-6; J 17,20-26 - tom VI)

 

21 VIII    ŚRODA Wspomnienie św. Piusa X, pap.

Czyt.:       Sdz 9,6-15; Mt 20,1-16a (1 Tes 2,2b-8; J 21,15-17 - tom VI)

 

22 VIII    CZWARTEK Wspomnienie NMP, Królowej

Czyt.:       Sdz 11,29-39a; Mt 22,1-14 (Iz 9,1-3.5-6; Łk 1,26-38 - tom VI)

 

23 VIII    PIĄTEK Dzień powszedni

                wspom. dow. św. Róży z Limy, dz.

Czyt.:       Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

 

24 VIII    SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA #

Czyt.:       Ap 21,9b-14; J 1,45-51 (tom VI)

 

25 VIII    21 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Iz 66,18-21; Hbr 12,5-7.11-13; Łk 13,22-30

Msza św. dziękczynna za zbiory - Msza po zebraniu plonów ziemi, pf. 32

Czyt.: Jl 2,21-24.26-27; 1 Tm 6,6-11.17-19; Łk 12,15-21 (tom VII, s. 330 nn.)

 

26 VIII    PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ #

Czyt.:       Prz 8,22-35 (Iz 2,2-5); Ga 4,4-7; J 2,1-11 (tom VI)

 

27 VIII    WTOREK Wspomnienie św. Moniki

Czyt.:       1 Tes 2,1-8; Mt 23,23-26 (Syr 26,1-4.13-16; Łk 7,11-17 - tom VI)

 

28 VIII    ŚRODA Wspomnienie św. Augustyna, bpa i dK

Czyt.:       1 Tes 2,9-13; Mt 23,27-32 (1 J 4,7-16; Mt 23,8-12 - tom VI)

 

29 VIII    CZWARTEK Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Czyt.:       1 Tes 3,7-13; Mt 24,42-51 (Jr 1,17-19; Mk 6,17-29 - tom VI)

 

30 VIII    PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 Tes 4,1-8; Mt 25,1-13

 

31 VIII    SOBOTA Dzień powszedni

Czyt.:       1 Tes 4,9-11; Mt 25,14-30

 

WRZESIEŃ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

 

1 IX         22 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Syr 3,17-18.20.28-29; Hbr 12,18-19.22-24a; Łk 14,1.7-14

 

2 IX         PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Czyt.:       1 Tes 4,13-18; Łk 4,16-30

 

3 IX         WTOREK Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.

Czyt.:       1 Tes 5,1-6.9-11; Łk 4,31-37

 

4 IX         ŚRODA Dzień powszedni

wspom. dow. błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Tow.

Czyt.:       Kol 1,1-8; Łk 4,38-44

 

5 IX         CZWARTEK Dzień powszedni

wspom. dow. bł. Matki Teresy z Kalkuty, zak.

Czyt.:       Kol 1,9-14; Łk 5,1-11

 

6 IX         PIĄTEK Dzień powszedni

Czyt.:       Kol 1,15-20; Łk 5,33-39

 

7 IX         SOBOTA Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz.

wspom. dow. bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezb.

Czyt.:       Kol 1,21-23; Łk 6,1-5

 

8 IX         23 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Czyt.:       Mdr 9,13-18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14,25-33

 

9 IX         PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

Tydzień wychowania

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Piotra Klawera, prezb.
    Msza wspólna o past.
    LG wspom. z t. w. o past.
-   (biały) wspom. dow. bł. Anieli Salawy, dz.
    Msza wspólna o dz., kol. wł. (Dodatek do MR)
    LG wspom. (Dodatek do LG)

Czyt.:       Kol 1,24–2,3; Łk 6,6-11

MEMENTO:

1924 † Franciszek Kuntze, Siemianowice Śląskie
1948 † Jan Skulina, Brenna (Bielsko)
1974 † Ernest Bijok, Brzeźce
1978 † Wilhelm Imiołczyk, Wilchwy
1983 † Augustyn Zając, Koszęcin (Istebna)
1999 † Alojzy Ostrowski, Brzezie n. Odrą
2003 † Teofil Hermann CM, WŚSD (Warszawa)

 

 

10 IX       WTOREK Dzień powszedni

Tydzień wychowania

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Kol 2,6-15; Łk 6,12-19

MEMENTO:

1930 † Jan Kapica, Tychy
1979 † Alfons Tomaszewski, Bogucice
1981 † Joachim Jachowski, Gostyń (Żory)
2010 † Sławomir Jopek, Jastrzębie Zdrój (Pustków)

 

 

11 IX       ŚRODA Dzień powszedni

Tydzień wychowania

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. NMP Piekarskiej

Msza:       -   (zielony) dow.

                -   (biały) Msza wieczorna z urocz. NMP Piekarskiej

Czyt.:       Kol 3,1-11; Łk 6,20-26

MEMENTO:

1940 † Antoni Olszak, Cieszyn
2005 † Eugeniusz Król, Golejów (Dąbrówka Wielka)

 

 

12 IX       CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji #

Tydzień wychowania

LG:          urocz. wł. (Dodatek diec.)

Msza:       (biały) wł., Chwała,Wierzę, pf. wł.

Czyt.:       Iz 61,9-11; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-33 (tom VI)(Dodatek diec.)

 

Pieśni:

W:     Matko Piekarska − 402  

Pd:     Boga chwalcie − 356

albo: Królowo Piekar − 386

K:      Pokarmie aniołów − 262

U:      Niech będzie Bóg uwielbiony − 303

MEMENTO:

1982 † Alojzy Konieczny, WŚSD
1982 † Franciszek Wadas, Zgoń (Chełm Śląski)
2001 † Józef Żołdak, Kochłowice
2012 † Eugeniusz Zając, Katowice (Niedobczyce)

 

 

13 IX       PIĄTEK Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i dK

Tydzień wychowania

LG:          wspom. z t. w. o past. lub dK (III tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       1 Tm 1,1-2.12-14; Łk 6,39-42

MEMENTO:

1955 † Maksymilian Kowalczyk, Moszczenica
1963 † Jan Warzecha, Jaworze
1987 † Edmund Górecki, Stanowice

 

 

14 IX       SOBOTA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO #

Tydzień wychowania

LG:          świąt. wł.

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 50 lub 17, urocz. błogosławieństwo, MR 383*

Czyt.:       Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); J 3,13-17 (tom VI)

 

Pieśni:

W:     Krzyżu Chrystusa − 132          

Pd:     By wywyższyć − 211

K:      Witam Cię, witam − 288

U:      Panie mój − 306

Z:       Na skrzyżowaniu świata  − 137

MEMENTO:

1942 † Antoni Danecki, Wilcza
1943 † Aleksy Siara, Piotrowice
1982 † Erwin Muszer, Strzebiń
1998 † Franciszek Klimosz, Mandevu (Kasisi - Zambia)

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

2. Również dziś w Katedrze katowickiej - Dzień Wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi.

3. W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Intencje te uwzględniamy w wezwaniach Modlitwy powszechnej i w nabożeństwach dodatkowych.

5. Z okazji przypadającego w środę święta św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, organizujemy w najbliższym czasie dla mło­dzieży specjalne spotkania.

6. Od jutra zmiana lekcjonarza - na tom V.

5. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, w którym zaleca się odprawienie wotywy o Miłosierdziu Bożym (MR 201'').

7. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ

8. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

- wtorek       - wspom. dow. św. Roberta Bellarmina, bpa i dK.

- środa         - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży

- czwartek- wspom. dow. św. Januarego, bpa i męcz.

- piątek        - wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

- sobota       - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

- niedziela    - 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

15 IX       24 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

LG:          niedz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Wj 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32 (Łk 15,1-10)

 

Pieśni:

W:     Przystąpię do ołtarza – 618

          albo: Wstanę i pójdę − 125      

Pd:     Boże w dobroci − 575

K:      Przyszedłeś, Panie − 273

U:      Pan nie opuszcza − 305

Z:       Kto się w opiekę − 597

MEMENTO:

1938 † Karol Fabiś, Lasowice
1942 † Ludwik Kosyrczyk, Katowice (Puławy)
1959 † Wiktor Kubaczka, Chybie
1979 † Józef Stach, Kochanowice
2001 † Karol Dyjas, Tychy

 

 

16 IX       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa

LG:          wspom. z t. w. o męcz. lub past. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wł., zaleca się I ME

Czyt.:       1 Tm 2,1-8; Łk 7,1-10

MEMENTO:

1944 † Bruno Palutke, Dąbrówka Mała (Triaspol - Naddnieprze)
1962 † Maksymilian Wojtas, Dąbrówka Mała
1965 † Norbert Chudoba OFM, Panewniki (Wiedeń)
1975 † Wiktor Wojtek, Mikołów

 

 

17 IX       WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Roberta Bellarmina, bpa i dK.
    Msza wspólna o bpach i dK, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past. lub dK.

Czyt.:       1 Tm 3,1-13; Łk 7,11-17

MEMENTO:

1923 † Karol Urban, Sadów
1933 † alumn Karol Wyżgoł
1935 † Alojzy Foltin, Cieszyn
1955 † Konstanty Niechoj, Dębieńsko
1955 † Rudolf Stencel, Bieruń Stary (Kraków)
1974 † Jan Skowronek, Chile
1976 † Teodor Rak, Chropaczów (Skrzyszów)

 

 

18 IX       ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży #

Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.

LG:          świąt. wł.

Msza:       (biały) wł., Chwała, pf. 74

Czyt.:       Mdr 4,7-15 (1 J 2,12-17); Łk 2,41-52 (tom VI)

MEMENTO:

1978 † Antoni Steuer, Podlesie (Tychy)
2009 † Stanisław Pisarek, Pawłowice Śląskie

 

 

19 IX       CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Januarego, bpa i męcz.
    Msza wspólna o męcz. lub o bpach, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o męcz. lub past.

Czyt.:       1 Tm 4,12-16; Łk 7,36-50

MEMENTO:

1992 † Joachim Kondziela, Lublin
1993 † Franciszek Ryszka, Podlesie

 

 

20 IX       PIĄTEK Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow.

III piątek miesiąca

Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       -   (czerwony) wł.
-   (biały) wot. o Miłosierdziu Bożym, MR 201'', IV ME z pf. wł.

Czyt.:       1 Tm 6,2c-12; Łk 8,1-3

MEMENTO:

1942 † Jan Pojda, Książenice (Dachau)
1949 † Maksymilian Beigel, Żerniki
1966 † Alfons Wolny, Jaśkowice
1969 † Józef Myrda, Krasowy
1969 † Werner Rakocz, Pstrążna
1977 † Stanisław Śmieja, Swindon - Anglia (Rybnik)
2000 † Ireneusz Skóra, Wodzisław Śląski

 

 

21 IX       SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY #

Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychow.

LG:          świąt. wł., I Nieszp. z 25 niedz. zw.

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 67-68, zaleca się I ME

Czyt.:       Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13 (tom VI)

MEMENTO:

1944 † Franciszek Schnalke, Wodzisław
1944 † Karol Wiencek, Podlesie
1964 † abp Józef Gawlina, Rzym
1994 † Antoni Brzóska, Świerklaniec (Rydułtowy-Orłowiec)
2006 † Kazimierz Wala, Mazańcowice

 

OGŁOSZENIA:

1. We wtorek swoje imieniny obchodzi Ksiądz Biskup Gerard Bernacki. Pamiętajmy w modlitwie o księdzu Biskupie.

2. W czwartek imieniny obchodzi Ksiądz Arcybiskup Senior Damian Zimoń. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu Arcybiskupie.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

- środa         - wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezb.

- czwartek    - wspom. dow. św. męcz. Kosmy i Damiana, wspom. dow. św. męcz. Wawrzyńca Ruiz i Tow.

- piątek        - wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.

- sobota       - wspomnienie św. Wacława, męcz.

- niedziela    - 26 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

22 IX       25 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Łk 16,1-13 (Łk 16,10-13)

 

Pieśni:

W:     Ty, wszechmocny − 625         

Pd:     Miłujcie się wzajemnie − 600

K:      Pozdrawiamy Cię − 265

U:      Panie, nasz Boże − 307

Z:       Głoś imię Pana − 588

MEMENTO:

1992 † Franciszek Jarczyk, Chybie
1998 † Marian Patyk, Brzozowice-Kamień

 

 

23 IX       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezb.

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wspólna o past.

Czyt.:       Ezd 1,1-6; Łk 8,16-18

MEMENTO:

1997 † Józef Liszka, Siemianowice Śląskie
2002 † Bolesław Kopiec, Wilchwy

 

 

24 IX       WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Ezd 6,7-8.12b.14-20; Łk 8,19-21

MEMENTO:

1931 † Teofil Budny, Lipowiec
1948 † Wiktor Otręba, Świętochłowice
1954 † Adolf Dyczek, Zabrzeg
1961 † Juliusz Kwapuliński, Ornontowice
2003 † inf. Romuald Rak, Katowice

 

Dziś imieniny ks. bpa Gerarda Bernackiego

 

25 IX       ŚRODA Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezb.

LG:          wspom. z t. w. o past. lub zak. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Ezd 9,5-9; Łk 9,1-6

MEMENTO:

1940 † Konstanty Kubica, Dębieńsko
1996 † Antoni Kuś, Lipowiec (Mazańcowice)

 

 

26 IX       CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Kosmy i Damiana
    Msza wł., zaleca się I ME
    LG wspom. z t. w. o męcz.
-   (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Wawrzyńca Ruiz i Tow.
    Msza wspólna o męcz., kol wł., Dodatek do MR
    LG wspom. (Dodatek do LG)

Czyt.:       Ag 1,1-8; Łk 9,7-9

MEMENTO:

1990 † Konrad Marklowski, Czarny Las
2000 † Alojzy Tomecki, Raszczyce
2008 † Henryk Panek, Kleszczów

 

Dziś imieniny Ks. Abpa Seniora Damiana Zimonia

 

27 IX       PIĄTEK Wspomnienie św. Wincentego á Paulo, prezb.

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Ag 1,15b–2,9; Łk 9,18-22 (1 Kor 1,26-31; Mt 9,35-38 - tom VI)

MEMENTO:

1942 † Zdzisław Belon, Cieszyn (Dachau)

 

 

28 IX       SOBOTA Wspomnienie św. Wacława, męcz.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. (I tydz. psałt.), I Nieszp. z 26 niedz. zw.

Msza:       (czerwony) wł.

Czyt.:       Za 2,5-9.14-15a; Łk 9,43b-45

MEMENTO:

1978 † Sł. B. pap. Jan Paweł I
1986 † Józef Wieczerzak, Czechowice-Dziedzice
1998 † Gerard Wengierek, Kokoszyce
2007 † Karol Bardoń, Rudzica (Cieszyn)

 

OGŁOSZENIA:

1. We wtorek rozpoczynamy miesiąc październik. Zapraszamy wiernych na nabożeństwa różańcowe. Różaniec jest streszcze­niem Ewangelii, bo w całej swej prostocie formy umożliwia przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach i przypominamy wiernym o moż­liwości zyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca

3. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

- wtorek       - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK.

- środa         - wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

- piątek        - wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

- sobota       - wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

- niedziela    - 27 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

29 IX       26 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Łk 16,19-31

 

Pieśni:

W:     Ty wszechmocny Panie   − 625

Pd:     Na życie walki – 601

          albo: Wspaniały Dawco miłości − 853

K:      Pan zstąpił z nieba − 257

U:      Skosztujcie i zobaczcie − 309

Z:       Pasterzem jest − 612

MEMENTO:

1980 † Franciszek Porosz, Pruchna
1983 † Ryszard Sosna,Wyry
2008 † Alfred Chromik, Bielsko-Biała

 

 

30 IX       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Hieronima, prezb. i dK

LG:          wspom. z t. w. o dK (II tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Za 8,1-8; Łk 9,46-50 (2 Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 - tom VI)

MEMENTO:

1940 † Ludwik Wrzoł, Ligota (Mauthausen-Güsen)
1966 † Karol Hübner, Wisła Mała

 

 

PAŹDZIERNIK

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

 

Intencja ogólna

Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

 

Intencja misyjna

Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

 

 

1 X          WTOREK Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK

LG:          wspom. z t. w. o dz. lub dK (II tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Za 8,20-23; Łk 9,51-56 (Iz 66,10-14c; Mt 18,1-4 - tom VI)

MEMENTO:

1945 † Jan Masny, Rogów (Bogucice)

 

 

2 X          ŚRODA Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

LG:          wspom. (II tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł., pf. 63, urocz. błogosławieństwo MR 388*

Czyt.:       Ne 2,1-8; Łk 9,57-62 (Wj 23,20-23; Mt 18, 1-5.10 - tom VI)

MEMENTO:

1938 † Teodor Winkler, Dziećkowice
1958 † Wilhelm Pniok, Bełk
1991 † Henryk Kuś, Ligocka Kuźnia
1996 † Jan Kobylnicki, Katowice
1997 † Alojzy Wilkoszyński, Czułów (Szopienice)

 

 

3 X          CZWARTEK Dzień powszedni

I czwartek miesiąca

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wot. o J. Chr. Najw. i Wiecz. Kapł., MR 183''
-   (biały) o powołania kapłańskie, MR 131''
-   (biały) o powołania zakonne, MR 134''

Czyt.:       Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Łk 10,1-12

MEMENTO:

1976 † Józef Lipka, Londyn - Anglia (Granów)
1985 † Kazimierz Grajewski, Przyszowice
2003 † Oswald Reimann, Szeroka

 

 

4 X          PIĄTEK Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

I piątek miesiąca

LG:          wspom. z t. w. o zak. (II tydz. psałt.)

Msza:       -   (biały) wł.
-   (biały) wot. o NSPJ, MR 186''

Czyt.:       Ba 1,15-22; Łk 10,13-16 (Ga 6,14-18; Mt 11,25-30 - tom VI)

MEMENTO:

1934 † Aleksander Skowroński, Mikołów
1940 † Karol Żmij, Lipiny (Mauthausen)

 

 

5 X          SOBOTA Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.

I sobota miesiąca

LG:          wspom. (Dodatek do LG) (II tydz. psałt.), I Nieszp. z 27 niedz. zw.

Msza:       -   (biały) wspólna o dz.
-   (biały) wot. o Niepok. Sercu NMP, MR 103'

Czyt.:       Ba 4,5-12.27-29; Łk 10,17-24

MEMENTO:

1986 † Henryk Sobczyk, Katowice (Brzozowice-Kamień)
1992 † Józef Foltynowicz, Gaszowice

 

OGŁOSZENIA:

1. W przyszłą niedzielę (Dzień Papieski) przed kościołami przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

2. W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca. W tym dniu ma miejsce dekanalne spotkanie formacyjne kapłanów, na które składa się konferencja ascetyczna, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.

3. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie NMP Różańcowej

- środa         - wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa

- czwartek    - wspom. dow. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dz., wspom. dow. św. Dionizego, bpa i Tow., męcz., wspom. dow. św. Jana Leonardiego, prezb.

- sobota       - wspom. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.

- niedziela    - 28 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

6 X          27 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Ha 1,2-3;2,2-4; 2 Tm 1,6-8.13-14; Łk 17,5-10

 

Pieśni:

W:     Boże w dobroci − 575    

Pd:     W dobroci swej − 627

K:      Przed Bożym tronem − 268

U:      Składajmy Bogu − 620

Z:       Zawitaj, Matko różańca − 470

MEMENTO:

1933 † Franciszek Pastucha, Ustroń
1969 † Stanisław Maśliński, Katowice
2010 † Longin Kozub, Imielin

 

 

7 X          PONIEDZIAŁEK Wspomnienie NMP Różańcowej

LG:          wspom. z t. w. o NMP (III tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł., pf. 55-58

Czyt.:       Jon 1,1-2,11; Łk 10,25-37 (Dz 1,12-14; Łk 1,26-38 - tom VI)

MEMENTO:

1988 † Antoni Paszek, Pruchna
1998 † Wilhelm Kopiec, Przełajka

 

 

8 X          WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Jon 3,1-10; Łk 10,38-42

MEMENTO:

1938 † Eugeniusz Brzuska, Ogrodzona
1969 † Anastazy Muża, Piotrowice

 

 

9 X          ŚRODA Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, bpa

LG:          wspom. z t. w. o past. (III tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Jon 4,1-11; Łk 11,1-4 (Syr 39,1-3. 4c-11; Mt 25,14-23 - tom VI)

MEMENTO:

1946 † Paweł Pucher, Łagiewniki
1958 † pap. Pius XII
1998 † Andrzej Sapiński, Bielsko-Biała

 

 

10 X        CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dz.
    Msza wspólna o dz.
    LG wspom. z t. w. o dz.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Dionizego, bpa i Tow., męcz.
    Msza wspólna o męcz., kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o męcz.
-   (biały) wspom. dow. św. Jana Leonardiego, prezb.
    Msza wspólna o misjonarzach albo o św., którzy pełnili dzieła miłosierdzia, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past.

Czyt.:       Ml 3,13-20a; Łk 11,5-13

MEMENTO:

1925 † Edmund Sladeczek, Skrzyszów
1941 † Franciszek Styra, Mszana (Oświęcim)
1955 † Jan Osyra, Tychy

 

 

11 X        PIĄTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Jl 1,13-15;2,1-2; Łk 11,15-26

MEMENTO:

2005 † Jan Suchanek, Krasna (Cieszyn)

 

 

12 X        SOBOTA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.), I Nieszp. z 28 niedz. zw.

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.
    Msza wspólna o past.
    LG wspom. z t. w. o past.

Czyt.:       Jl 4,12-21; Łk 11,27-28

MEMENTO:

1973 † Józef Myrcik, Kochanowice
2009 † Stanisław Krzoska, Chorzów

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś przed kościołami ma miejsce zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” (Dzień Papieski).

2. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, w którym zaleca się odprawienie wotywy o Miłosierdziu Bożym (MR 201'').

3. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Misje.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspom. dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz., wspom. dow. św. Kaliksta I, pap. i męcz.

- wtorek       - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

- środa         - UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

- czwartek    - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

- piątek        - ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY

- sobota       - wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, prezb., wspom. dow. św. męcz. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów oraz Towarzyszy

- niedziela    - 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

13 X        28 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

                Dzień Papieski

Msza za parafian

LG:          niedz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       2 Krl 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; Łk 17,11-19

 

Pieśni:

W:     Boże, Stwórco nasz, Panie − 8 

Pd:     Przyjmij, Panie − 8

K:      Wesel się, duszo − 8

U:      Pan nie opuszcza − 305

Z:       Bądź pochwalon − 206

MEMENTO:

1947 † Paweł Czaja, Chorzów
2007 † Ludwik Czyż, Zabrzeg

 

 

14 X        PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz.
    Msza wspólna o dz. albo o zak., kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o dz. lub zak.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Kaliksta I, pap. i męcz.
    Msza wspólna o męcz. albo o pap., kol. wł.,
LG wspom. z t. w. o męcz. lub past.

Czyt.:       Rz 1,1-7; Łk 11,29-32

MEMENTO:

1930 † Franciszek Tylla, Chorzów
1931 † Jan Nalepa, Piekary Śląskie
1976 † Alfons Przybyła, Chorzów Batory

 

 

15 X        WTOREK Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

LG:          wspom. z t. w. o dz. lub dK. (IV tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. św. Jadwigi Śląskiej

Msza:       -   (biały) wł.

                -   (biały) Msza wieczorna z urocz. Św. Jadwigi Śl.

Czyt.:       Rz 1,16-25; Łk 11,37-41 (Rz 8,22-27; J 15,1-8 - tom VI)

MEMENTO:

1973 † Erwin Socha, Repty
1993 † Alfred Wołowczyk, Brzezie (Stuttgart)

 

 

16 X        ŚRODA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska #

LG:          urocz. wł.,

Msza:       (biały) wł., Chwała, Wierzę, pf. 77

Czyt.:       Prz 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5,3-10; Mk 3,31-35 (tom VI)

 

Pieśni:

W:     Jadwigo święta − 532              

Pd:     Obca rodem − 533

K:      Przyjdźcie do Mnie − 272

U:      Panie nasz, Boże − 307

Z:       Święta Jadwigo − 548

MEMENTO:

1933 † Karol Janoszek, Zabrzeg
1941 † Brunon Rakowski, Jasiona
2007 † kard. Ignacy Jeż, Rzym (Kołobrzeg)

 

 

17 X        CZWARTEK Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. lub past. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wł., zaleca się I ME

Czyt.:       Rz 3,21-29; Łk 11,47-54 (Flp 3,17-4,1; J 12,24-26 - tom VI)

MEMENTO:

1942 † Konrad Wojciech, Rybnik (Dachau)
1981 † Wilhelm Salbert, Orzegów
2003 † Józef Gurowicz, Kryry

 

 

18 X        PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY #

III piątek miesiąca

LG:          świąt. wł.

Msza:       -   (czerwony) wł., Chwała, pf. 68
-   (biały) wot. o Miłosierdziu Bożym, MR 201'', IV ME z pf. wł.

Czyt.:       2 Tm 4,9-17a; Łk 10,1-9 (tom VI)

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1931

MEMENTO:

1934 † Franciszek Miczek, Warszowice
1939 † Wilhelm Woźniak, Szopienice
1950 † Emanuel Grim, Istebna
1973 † Bernardyn Grzyśka OFM, Panewniki

 

 

19 X        SOBOTA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.), I Nieszp. z 29 niedz. zw.

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Pawła od Krzyża, prezb.
    Msza wł.
    LG wspom. z t. w. o past. lub zak.
-   (czerwony) wspom. dow. św. męcz. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezbiterów oraz Towarzyszy
    Msza wspólna o męcz. lub misjonarzach, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o męcz. lub past.

Czyt.:       Rz 4,13.16-18; Łk 12,8-12

MEMENTO:

1934 † Jan Nowok, Katowice
1941 † Wawrzyniec Pucher, Piekary Śląskie
1976 † Józef Baron CM, Kraków

 

OGŁOSZENIA:

1. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie o misjach i misjonarzach.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje.

3. W przyszłą niedzielę (27 X) obchodzimy uroczystość poświęcenia kościoła własnego jedynie w tych kaplicach i kościołach, których data dedykacji nie jest znana.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa

- wtorek       - wspomnienie bł. Jana Pawła II, pap.

- środa         - wspom. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa, wspom. dow. św. Jana Kapistrana, prezb.

- czwartek    - wspom. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

- niedziela    - UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 

20 X        29 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

Światowy Dzień Misyjny

Tydzień misyjny

LG:          niedz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Wj 17,8-13; 2 Tm 3,14–4,2; Łk 18,1-8

 

Pieśni:

W:     Ludu kapłański − 598              

Pd:     W otwartych dłoniach − 629

K:      Pan wieczernik − 256

U:      Boże, zmiłuj się − 294

Z:       Idźcie na cały świat − 590

MEMENTO:

1962 † Franciszek Florek, Pawonków
1980 † Wilhelm Kareta, Pierściec

 

 

21 X        PONIEDZIAŁEK Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, bpa

                Tydzień misyjny

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Rz 4,20-25; Łk 12,13-21

MEMENTO:

1982 † Zygmunt Bauer, Katowice
1993 † Wilhelm Polok, Krasowy

 

 

22 X        WTOREK Wspomnienie bł. Jana Pawła II, pap.

                Tydzień misyjny

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wspólna o past.  (kol. wł. Dodatek do Mszału)

Czyt.:       Rz 5,12.15b.17-19.20b-21; Łk 12,35-38

MEMENTO:

1945 † Konstanty Kulok, Imielin
1948 † Sł. B. kard. August Hlond, I bp katowicki, Prymas Polski, Warszawa
1972 † Teodor Gałązka, Strzybnica
1977 † Leon Kopeć, Kończyce Małe

 

 

23 X        ŚRODA Dzień powszedni

                Tydzień misyjny

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa
    Msza wspólna o bpach
    LG wspom. z t. w. o past.
-   (biały) wspom. dow. św. Jana Kapistrana, prezb.
    Msza wspólna o misjonarzach, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past.

Czyt.:       Rz 6,12-18; Łk 12,39-48

MEMENTO:

1940 † Brunon Stefan, Zebrzydowice
1998 † Albert Słupik, Urbanowice
2004 † Stanisław Gruchała, Katowice (Szarlej)

 

 

24 X        CZWARTEK Dzień powszedni

                Tydzień misyjny

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa
    Msza wspólna o misjonarzach lub bpach, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past.

Czyt.:       Rz 6,19-23; Łk 12,49-53

MEMENTO:

1977 † Alojzy Siemienik, Katowice
1983 † Jan Prus, Wisła Wielka
1998 † Antoni Basztoń, Simoradz
2002 † Antoni Pieczka, Lędziny

 

 

25 X        PIĄTEK Dzień powszedni

                Tydzień misyjny

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 7,18-24; Łk 12,54-59

MEMENTO:

1939 † Marcin Bąk, Lędziny
1975 † Amand Morys, Miedźna (Pszów)
1986 † Franciszek Jerominek, Siemianowice Śląskie

 

 

26 X        SOBOTA Dzień powszedni

                Tydzień misyjny

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.), (w kościołach, o których mowa w komentarzu: I Nieszp. z urocz. Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła, w pozostałych Nieszpory z 30. Niedzieli zw.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. NMP w sobotę
    Msza wspólna o NMP, MR 5'', pf. 55-58
    LG wspom. dow. NMP w sobotę (tom IV, s. 1444 nn.)

Czyt.:       Rz 8,1-11; Łk 13,1-9

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1947

MEMENTO:

1957 † Bronisław Nowyk, Katowice
1957 † Piotr Kowolik, Żyglin

 

UWAGA! Jutro w kościołach, których data dedykacji nie jest znana obchodzi się uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. W przypadku, gdy data dedykacji jest znana, uroczystość obchodzi się w rocznicę poświęcenia.

 

OGŁOSZENIA:

1. W kaplicach i kościołach, których data dedykacji jest znana obchodzi się dziś 30 niedzielę zwykłą w roku liturgicznym.

2. W kościołach, których data dedykacji nie jest znana obchodzi się dziś uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Należy w parafii obchodzić ją w sposób uroczysty, podobnie jak uroczystość odpustową. Uroczystą Sumę odprawia się za parafian, po której może odbyć się procesja. Odprawia się też Mszę św. za zmarłych parafian i budowniczych kościoła. Można również odprawić nabożeństwo na cmentarzu. Oficjum Liturgii Godzin z urocz. Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła.

3. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. Należy odprawić Nieszpory żałobne i procesję na cmentarz - AL s. 197 nn.

4. W sobotę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej.

5. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:

- od południa uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w int. Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

6. W listopadzie przypominamy wiernym zwyczaj modlitewnego czuwania przy umierających, w czym wyraża się ich udział w kapłaństwie Chrystusa.

7. W dniach 1 i 2 listopada nie odbywa się Wieczna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

8. W tym tygodniu przypadają: czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca.

9. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

10. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

- środa         - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH

- piątek        - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

- sobota       - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

- niedziela    - 31 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 

27 X        30 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

                Msza za parafian

LG:          niedz. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Syr 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-9.16-18; Łk 18,9-14

 

Pieśni:

W:     Jak miłe przybytki − 591

          albo: Jeden jest tylko Pan − 592                  

Pd:     Kościół to nie tylko dom − 595

K:      Pójdźcie błogosławić − 267

U:      Chlebem życia posileni   − 296

Z:       Budujemy Kościół − 577

MEMENTO:

1980 † Julian Więckowski, Lipowiec
1993 † Antoni Goliasz, Koniaków
1996 † Kajetan Święcki, Załęże
1996 † Leon Roter, Krzyżkowice
1998 † Stanisław Budniok, Moszczenica Śląska

 

Uwaga! W Katedrze i kościołach, których data dedykacji nie jest znana:

 

 

                NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO ##

Msza za parafian

LG:          urocz. z t. w. na poświęcenie kościoła

Msza:       (biały) wspólna w Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła, MR 2'', Chwała, Wierzę, pf. 51, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo, MR 393*

Czyt.:       do wyboru - tom VI, s. 16*nn

 

Pieśni:

W:     Jak miłe przybytki − 591

          albo: Jeden jest tylko Pan − 592                  

Pd:     Kościół to nie tylko dom − 595

K:      Pójdźcie błogosławić − 267

U:      Tobie cześć  − 311

Z:       Czcigodne to mieszkanie − 583

 

 

28 X        PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA #

LG:          świąt. wł.

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 67-68, zaleca się I ME

Czyt.:       Ef 2,19-22; Łk 6,12-19 (tom VI)

MEMENTO:

1922 † Karol Olszak, Kończyce Wielkie
1991 † Adam Zowada, Załęska Hałda (Mysłowice)
2009 † Roman Bednarek, Imielin (Tychy)
2011 † Stanisław Sierla, Katowice (Michałkowice)

 

 

29 X        WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 8,18-25; Łk 13,18-21

MEMENTO:

1940 † Franciszek Kupilas, Lędziny (Buchenwald)
1964 † Franciszek Musialik, Werdohl (Wildpoltsweiler)
1980 † Arnold Szatka, Münster - Niemcy

 

 

30 X        ŚRODA ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH #

LG:          świąt.

Msza:       (biały) wspólna w rocznicę pośw. kościoła, MR 3”, Chwała, pf. 52, w I -III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       do wyboru - tom VI, s.20* nn.

MEMENTO:

1940 † Franciszek Macherski, Jastrzębie Górne (Mauthausen)
1947 † Emanuel Sowa, Lipiny
1968 † Władysław Marchlewicz, Mysłowice
1982 † Maksymilian Kotowski, Melton Mowbray - Anglia
1993 † Stefan Cyganek, Bykowina (Radzionków)

 

 

31 X        CZWARTEK Dzień powszedni

czwartek przed I piątkiem miesiąca

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. Wszystkich Świętych

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wot. o J. Chr. Najw. i Wiecz. Kapł., MR 183''
-   (biały) o powołania kapłańskie, MR 131''
-   (biały) o powołania zakonne, MR 134''

                -   (biały) Msza wieczorna z urocz. Wszystkich Świętych

Czyt.:       Rz 8,31b-39; Łk 13,31-35

MEMENTO:

1940 † Jerzy Buzek, Cieszyn
1940 † Piotr Klimek, Żory (Mauthausen)
1956 † Ludwik Bierski, Cieszyn
2000 † Tomasz Wuwer, Pawłowice (Turza Śląska)

 

 

LISTOPAD

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

 

Intencja ogólna

Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

 

Intencja misyjna

Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

 

 

1 XI         PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH ##

Msza za parafian

I piątek miesiąca

LG:          urocz. wł.

Msza:       (biały) wł., Chwała, Wierzę, pf. 69, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia, urocz. błogosławieństwo MR 392*

Czyt.:       Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a (tom VI)

 

Pieśni:

W:     Chwalcie Pana wszyscy  − 581

Pd:     W majestacie − 628

K:      Przyjdźcie do Mnie − 272        

U:      Radośnie Panu hymn − 308

Z:       Święci, niebieskiej − 547

MEMENTO:

1938 † Franciszek Lackowski, Mikołów
1942 † Józef Kubis, Załęże
1959 † Robert Klisz, Kamienica
1995 † Franciszek Mokros, Radlin

 

 

2 XI         SOBOTA WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH ##

I sobota miesiąca

LG:          oficjum za zmarłych (II tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy lub czarny) 3 formularze wł., pf. 86-90

Czyt.:       Msza I: Hi 19,1.23-27a; 1 Kor 15,20-24a.25-28; Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a

Msza II: Dn 12,1-3; Rz 6,3-9; J 11,32-45

Msza III: Mdr 3,1-6.9; 2 Kor 4,14-5,1; J 14,1-6 (tom VI)

 

Pieśni:

W:     Wierzę, iż żyje − 655

Pd:     Święta jest myśl − 639

K:      Jam jest Chleb Życia − 226

U:      Dziękujmy Mu − 302

Z:       Matko litości − 646

MEMENTO:

1940 † Jerzy Wrazidło, kapelan wojsk.
1992 † Emanuel Francus, Dębieńsko (Rybnik)
1998 † Zygfryd Aleksa, Kochłowice
2002 † Stanisław Kołodziejczyk, Książenice

 

OGŁOSZENIA:

1. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W przyszłą niedzielę zbiórka przed kościołem na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2. W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca. W tym dniu będą miały miejsce dekanalne spotkania formacyjne kapłanów, na które składa się konferencja ascetyczna, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

- sobota       - ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

- niedziela    - 32 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

3 XI         31 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Mdr 11,22–12,2; 2 Tes 1,11–2,2; Łk 19,1-10

 

Pieśni:

W:     Bóg nad swym ludem – 337

          albo: Na stopniach Twego − 11         

Pd:     U stóp świętych ołtarzy − 11

K:      Przyszedłeś, Panie − 273

U:      Wszystko co żyje − 312

Z:       Być bliżej Ciebie chcę − 579

MEMENTO:

1937 † Paweł Lex, Halemba
1977 † Ludwik Orzeł, Katowice (Imielin)

 

 

4 XI         PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa

LG:          wspom. z t. w. o past. (III tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Rz 11,29-36; Łk 14,12-14

MEMENTO:

1979 † Franciszek Woźnica, Kolonia - Niemcy
1989 † Eryk Twardzik, Rybnik
2009 † Antoni Stych, Wodzisław Śląski (Radlin II)

 

 

5 XI         WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 12,5-16a; Łk 14,15-24

MEMENTO:

1945 † Franciszek Wilhelm, Miasteczko
1950 † Edward Pawlak, Rojca

 

 

6 XI         ŚRODA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 13,8-10; Łk 14,25-33

MEMENTO:

1946 † Emil Ottawa, Lasowice
1975 † Adam Bieżanowski, Żory
1983 † Alfons Fross, Czuchów (Mysłowice)
1995 † Stanisław Płaza, Wielopole

 

 

7 XI         CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 14,7-12; Łk 15,1-10

MEMENTO:

1924 † Eugeniusz Anders, Piekary Śląskie
1947 † Jan Matejczyk, Repty

 

 

8 XI         PIĄTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Rz 15,14-21; Łk 16,1-8

MEMENTO:

1962 † Jan Broy, Siemianowice Śląskie
1974 † Wilhelm Lizura, Drezno

 

 

9 XI         SOBOTA ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ #

LG:          świąt. wł.

Msza:       (biały) wspólna w rocz. poświęcenia kościoła MR 3”, Chwała, pf. 52

Czyt.:       Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); J 2,13-22 (tom VI)

MEMENTO:

1943 † Karol Kałuża, Skoczów (Dachau)
1952 † Rudolf Tannert, Cieszyn
1969 † Jan Pietrek, Katowice (Świętochłowice)
1994 † Antoni Kurpas, Cielmice (Urbanowice)

 

OGŁOSZENIA:

1. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca, w którym zaleca się odprawienie wotywy o Miłosierdziu Bożym (MR 201'').

2. Przyszłą niedzielę (17 XI) w naszej archidiecezji będziemy przeżywać jako Dzień Muzyki Liturgicznej. Muzyka liturgiczna jest konstytutywnym elementem liturgii, dlatego też należy zadbać o godne i właściwe przygotowanie tego dnia, by ukazać jej niezastąpioną rolę w liturgii. Szczegóły zob.: W. Hudek, Jak zorganizować w parafii dzień muzyki liturgicznej, Wiadomości Archidiecezjalne 6 (2007), s. 346-352.

3. Dziś przed kościołem zbiórka na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

- wtorek       - wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.

- środa         - wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

- czwartek    - wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert. dz.

- piątek        - wspom. dow. św. Alberta Wielkiego, bpa i dK

- sobota       - wspom. dow. Rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła, wspom. dow. św. Gertrudy, dz., wspom. dow. św. Małgorzaty Szkockiej

- niedziela    - 33 NIEDZIELA ZWYKŁA

 

10 XI       32 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       2 Mch 7,1-2.9-14; 2 Tes 2,16–3,5; Łk 20,27-38 (Łk 20,27.34-38)

 

Pieśni:

W:     Pod Twą obronę − 613  

Pd:     Wszystko Tobie − 633

K:      Zbliżam się w pokorze − 292

U:      Tobie cześć − 311

Z:       My chcemy Boga − 569

MEMENTO:

1959 † Paweł Hojka, Pstrążna
1994 † Arkadiusz Kowalczyk, Dąbrówka Wielka
1994 † Jan Rudol, Chorzów (Sowice)

 

 

11 XI       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa

Święto Niepodległości

LG:          wspom. z t. w. o past. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Mdr 1,1-7; Łk 17,1-6 (Iz 61,1-3a; Mt 25,31-40 - tom VI)

MEMENTO:

1974 † Jan Gruszka, Glasgow - Szkocja

 

 

12 XI       WTOREK Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. lub past. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wł.

Czyt.:       Mdr 2,23–3,9; Łk 17,7-10

MEMENTO:

1952 † Robert Adamek, Bronów
1967 † bp Stanisław Adamski, Katowice
1985 † Franciszek Żebrok, Bielsko
1995 † Krzysztof Ksol, Nowe Chechło

 

 

13 XI       ŚRODA Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski

LG:          wspom. z t. w. o męcz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wł.

Czyt.:       Mdr 6,1-11; Łk 17,11-19 (Rz 8,31b-39; Mt 10,28-33 - tom VI)

MEMENTO:

1935 † Ludwik Vogt, Ćwiklice
1947 † Alfons Januszewicz, Jedłownik
1954 † Józef Kulig, Ruptawa (Panewniki)
1988 † Antoni Gasz, Lipiny
2003 † inf. Stanisław Tkocz, Katowice

 

 

14 XI       CZWARTEK Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert. dz.

LG:          wspom. z t. w. o. zak. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wspólna o dz. albo o zak.,

Czyt.:       Mdr 7,22–8,1; Łk 17,20-25

MEMENTO:

1974 † Michał Brzoza, Lubsza-Babienica
1991 † Franciszek Leśnik, Wyry
1995 † Longin Skrobol, Jankowice Rybnickie
2005 † Franciszek Kielar SDB, Kobyla (Pogrzebień)

 

 

15 XI       PIĄTEK Dzień powszedni

III piątek miesiąca

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. św. Alberta Wielkiego, bpa i dK
    Msza wspólna o bpach albo dK, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past. lub dK.
-   (biały) wot. o Miłosierdziu Bożym, MR 201'', IV ME z pf. wł.

Czyt.:       Mdr 13,1-9; Łk 17,26-37

MEMENTO:

1983 † Rudolf Świtała, Wilcza
1998 † Józef Cogiel, Kalety

 

 

16 XI       SOBOTA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (IV tydz. psałt.), I Nieszp. z 33 niedz. zw.

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. Rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła
    Msza wł., pf. 67
    Czyt.: Dz 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33 (tom VI)
    LG wspom. z t. w. na pośw. kościoła
-   (biały) wspom. dow. św. Gertrudy, dz.
Msza wspólna o dz. lub zak., kol wł.
    LG wspom. z t. w. o dz. lub zak.
-   (biały) wspom. dow. św. Małgorzaty Szkockiej
    Msza wspólna o tych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia, kol. wł.
    LG wspom. o kobietach, które pełniły dzieła miłosierdzia

Czyt.:       Mdr 18,14-16;19,6-9; Łk 18,1-8

MEMENTO:

1967 † Walter Linke, Bujaków (Chorzów)
1978 † Edmund Kurzeja, Pawłowice
1980 † Ewald Kasperczyk, Jedłownik (Turza Śląska)
2005 † Henryk Bednarczyk, Gardawice
2005 † Konrad Seligman, Brzozowice-Kamień (Radzionków)

 

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś w archidiecezji katowickiej przeżywamy Dzień Muzyki Liturgicznej.

2. Za tydzień w niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

3. W czwartek 21 listopada ministranci czczą swego patrona, św. Tarsycjusza, męczennika. Zapraszamy ich wraz z rodzicami na Mszę św., uroczyste nabożeństwo, a później na okolicznościową agapę.

4. W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

5. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

- wtorek       - wspomnienie bł. Salomei, zak.

- środa         - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

- czwartek    - wspomnienie Ofiarowania NMP, wspom. dow. św. Tarsycjusza, męcz.

- piątek        - wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

- sobota       - wspom. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz., wspom. dow. św. Kolumbana, opata

- niedziela    - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

 

17 XI       33 NIEDZIELA ZWYKŁA ##

Dzień Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej

Msza za parafian

LG:          niedz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) wł., Chwała, Wierzę, pf. 28-35

Czyt.:       Ml 3,19-20a; 2 Tes 3,7-12; Łk 21,5-19

 

Pieśni:

W:     Przyjdź z pokłonem − 616       

Pd:     Miłujcie się wzajemnie − 600

K:      Śpiewaj, śpiewaj − 275

U:      Panie nasz, Boże − 307

Z:       Głoś imię Pana − 588

MEMENTO:

1938 † Józef Czaputa, Górki Wielkie (Skoczów)
1969 † Józef Polaczek, Bielsko

 

 

18 XI       PONIEDZIAŁEK Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.

LG:          wspom. (Dodatek do LG) (I tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wł. (Dodatek do MR)

Czyt.:       1 Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Łk 18,35-43

MEMENTO:

1933 † Józef Grunt, Ornontowice
1995 † Franciszek Sałuża, Nakło Śląskie

 

 

19 XI       WTOREK Wspomnienie bł. Salomei, zak.

LG:          wspom. z t. w. o dz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       2 Mch 6,18-31; Łk 19,1-10

MEMENTO:

1943 † Jan Kudera, Brzezinka
1961 † Jan Wodarz, Krasowy
1981 † Walerian Jasiński, Orchard Lake - USA
1986 † Franciszek Sedlaczek, Dębowiec
1990 † Anzelm Skrobol, Jastrzębie Zdrój

 

 

20 XI       ŚRODA Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł. (Dodatek do MR)

Czyt.:       2 Mch 7,1.20-31; Łk 19,11-28

MEMENTO:

1938 † Jan Koziołek, Dąbrówka Mała (Knurów)
1949 † Alojzy Koziełek, Knurów
1968 † Emanuel Mol, Bełk
1978 † Franciszek Wilczek, Katowice
1983 † Józef Matuszek, Mysłowice
1995 † Alojzy Mazur, Melondo - Kamerun

 

 

21 XI       CZWARTEK Wspomnienie Ofiarowania NMP

LG:          wspom. z t. w. o NMP (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (biały) wspólna o NMP, kol. wł.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Tarsycjusza, męcz.
    Msza wspólna o męcz.
    LG z t. w. o jednym męcz.

Czyt.:       1 Mch 2,15-29; Łk 19,41-44

MEMENTO:

2000 † Alojzy Majnusz, Świerklany
2004 † Robert Ryszka, Knurów (Przyszowice)

 

 

22 XI       PIĄTEK Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. lub dz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wspólna o dz. męcz. lub męcz., kol. wł., zaleca się I ME

Czyt.:       1 Mch 4,36-37.52-59; Łk 19,45-48

MEMENTO:

1941 † Józef Kula, Dębowiec (Dachau)
1967 † Ernest Krystek OMI, Koszutka
1983 † Stefan Brommer, Jastrzębie Zdrój (Chorzów)

 

 

23 XI       SOBOTA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz.
    Msza wspólna o męcz. albo o pap., kol wł., zaleca się I ME
    LG wspom. z t. w. o męcz. lub past.
-   (biały) wspom. dow. św. Kolumbana, opata
    Msza wspólna o misjonarzach lub zak., kol wł.
    LG wspom. z t. w. o past. lub zak.

                -   (biały) Msza wieczorna z urocz. Chrystusa Króla

Czyt.:       1 Mch 6,1-13; Łk 20,27-40

MEMENTO:

1930 † Antoni Howaniec, Chorzów-Batory
1950 † Ferdynand Herot, Jasienica (St. Mesto)
2000 † Walenty Nogły, Brazylia

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Zapraszamy wiernych do udziału w uroczystym nabożeństwie - AL s. 205 nn.

Odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można dzisiaj zyskać odpust zupełny.

2. Dziś także odpust w katowickiej Katedrze.

3. W najbliższą niedzielę (I Niedziela Adwentu) rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza, lampionów.

4. Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji.

5. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspom. dow. bł. Marii od Pana Jezusa (Franciszki Siedliskiej), zak., wspom. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.

- sobota       - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

- niedziela    - 1 NIEDZIELA ADWENTU

 

24 XI       NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA ##

Msza za parafian

LG:          urocz. wł.

Msza:       (biały) wł., Chwała, Wierzę, pf. 49

Czyt.:       2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

 

Pieśni:

W:     Idziesz przez wieki − 343

Pd:     Cóż Ci, Jezu,  damy − 217

K:      Otwórzcie drzwi Chrystusowi   − 347

U:      Cały świat − 295

Z:       Panowanie Twoje − 348

albo: Chrystus Królem − 341

MEMENTO:

1933 † Józef Nidecki, Zarzecze
1951 † Konstantyn Twórz, St. Tarnowice
1972 † Jerzy Raszka, Zgoń

 

 

25 XI       PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       -   (zielony) dow.
-   (biały) wspom. dow. bł. Marii od Pana Jezusa (Franciszki Siedliskiej), zak.
    Msza
    LG wspom. z t. w. o zak.
-   (czerwony) wspom. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dz. i męcz.
    Msza wł., MR 248”
    LG z t. w. o dz. i męcz. albo męcz.

Czyt.:       Dn 1,1-6.8-20; Łk 21,1-4

 

 

26 XI       WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Dn 2,31-45; Łk 21,5-11

MEMENTO:

1991 † Józef Weissman, WŚSD

 

 

27 XI       ŚRODA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Łk 21,12-19

MEMENTO:

1946 † Ryszard Broda, Miasteczko Śląskie
1970 † Józef Koterla, Bielsko
2003 † Antoni Czapla, Morgi

 

 

28 XI       CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Dn 6,12-28; Łk 21,20-28

MEMENTO:

1962 † Szczepan Muras, Bieruń Nowy
1990 † Karol Machnik, Raszczyce (Załęże)

 

 

29 XI       PIĄTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (zielony) dow.

Czyt.:       Dn 7,2-14; Łk 21,29-33

MEMENTO:

1990 † Gwidon Bec, Borowa Wieś (Przyszowice)
2011 † Ignacy Widera, Katowice (Wisła Mała)

 

 

30 XI       SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA #

LG:          świąt. wł. , I Nieszpory z 1 niedz. Adw.

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 67-68, zaleca się I ME

Czyt.:       Iz 49,1-6; (Rz 10,9-18) Mt 4,18-22 (tom VI)

MEMENTO:

1931 † Henryk Rduch, Makoszowy (Racławiczki)
1932 † Józef Knosała, Chorzów
1948 † Edward Adamczyk, Moszczenica
1973 † Edmund Łukaszek, Paniówki
1978 † Wojciech Urban, Rydułtowy
1981 † Teofil Amrozy, Gostyń (Goczałkowice)

 

 

 

OKRES ADWENTU

 

1. Okres Adwentu rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli, która wypada 30 listopada lub jest najbliższa tego dnia i kończy się I Nieszporami Narodzenia Pańskiego (ONRLK 40).

2. W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, można odprawić codziennie jedną Mszę wotywną o NMP w Adwencie. W tej Mszy św. używa się koloru białego, hymnu Chwała, pf. o NMP lub Adw. Umieszcza się dodatkową świecę, przybraną białą wstążką - symbolizującą NMP i Jej oddanie się Bogu w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela. W dniach od 17 do 24 grudnia używa się formularzy przewidzianych na te dni w mszale.

3. Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i wszystkimi uroczystościami.

4. Dni powszednie Adwentu, od dnia 17 do 24 grudnia, mają pierwszeństwo przed wspomnieniami obowiązkowymi, które można obchodzić tylko jako wspomnienia dowolne. Wówczas kapłan postępuje w następujący sposób:

a) w Mszy św. może odmówić kolektę z tego wspomnienia, a inne modlitwy odmawia z bieżącego dnia liturgicznego;

b) w Liturgii Godzin - w Godzinie Czytań po czytaniu patrystycznym dodaje czytanie hagiograficzne z responsorium i odmawia modlitwę końcową o Świętym. w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy jej zakończenie, dodaje antyfonę własną lub z tekstów wspólnych oraz modlitwę o Świętym.

5. W dni powszednie Adwentu przed 17 grudnia, zakazane są Msze codzienne za zmarłych i zasadniczo Msze w różnych potrzebach i wotywne. Jeżeli jednak prawdziwa potrzeba lub dobro dusz tego wymaga, można odprawić Mszę dla ludu, odpowiadając tej potrzebie. Decyduje o tym rektor kościoła albo sam celebrans. Od 17 grudnia Msze wotywne i w różnych potrzebach są zakazane.

6. Zmiana Lekcjonarza i Liturgii Godzin - tom I. Od I Niedzieli Adwentu obowiązuje cykl A niedzielnych czytań mszalnych.

 

GRUDZIEŃ

 

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy

 

Intencja ogólna

Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.

 

Intencja misyjna

Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

 

 

OGŁOSZENIA:

1. Dzisiaj rozpoczynamy Adwent - okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

2. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości, podejmując problematykę trzeźwościową w homilii i Modlitwie Powszechnej, umieszczając w widocznym i godnym miejscu Parafialną Księgę Trzeźwości i odprawiając nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa.

3. W przyszłą niedzielę (8 XII) będzie miała miejsce zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

4. W Adwencie szczególną okazją oddziaływania duszpasterskiego jest Msza św. Roratnia. Możliwość tę wykorzystujemy w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

5. W tym tygodniu przypadają: I czwartek I piątek i I sobota miesiąca.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - wspom. dow. bł. Rafała Chylińskiego, prezb.

- wtorek       - wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.

- środa         - wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji, wspom. dow. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dK

- piątek        - wspom. dow. św. Mikołaja, bpa

- sobota       - wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

- niedziela    - 2 NIEDZIELA ADWENTU

 

1 XII       1 NIEDZIELA ADWENTU  ##

Msza za parafian

Niedziela Trzeźwości

LG:          niedz. (I tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., bez Chwała, Wierzę, pf. 1

Czyt.:       Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

 

Pieśni:

W:     Spuśćcie nam − 38         

Pd:     Niebiosa rosę − 29

K:      Ciebie całą duszą pragnę − 216

U:      Chwała Tobie − 556

Z:       Oto Pan Bóg przyjdzie − 33

MEMENTO:

1947 † Wilhelm Waliczek, Cieszyn

 

 

2 XII       PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (fioletowy) wł., pf. 1
-   (biały) wspom. dow. bł. Rafała Chylińskiego, prezb.
    Msza wspólna o świętym, który pełnił dzieła miłosierdzia, kol. wł. (Dodatek do MR)
    LG wspom. (Dodatek do LG)

Czyt.:       Iz 4,2-6; Mt 8,5-11

MEMENTO:

1943 † Walter Gąska, Koszęcin (Wrocław)
1947 † Emanuel Bąk, Chorzów Batory
1965 † Roman Kopyto, Połomia
1978 † Franciszek Skutela, Bujaków
1978 † Joachim Hilscher, Ornontowice
1982 † Fryderyk Lipiński, Godów

 

 

3 XII       WTOREK Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego prezb.

LG:          wspom. z t. w. o past. (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Iz 11,1-10; Łk 10,21-24 (1 Kor 9,16-19.22-23; Mk 16,15-20 - tom VI)

MEMENTO:

1937 † Jan Globisch, Gliwice
1942 † alumn Joachim Gürtler
1942 † Jan Macha, Katowice-areszt (Ruda Śląska)
1961 † Władysław Lohn TJ, WŚSD (Kraków)
1965 † Jan Jarząbek, Radlin

 

 

4 XII       ŚRODA Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji

LG:          wspom. z t. w. o dz. lub męcz. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (czerwony) wspólna o dz. męcz. albo o dz., kol. wł.
-   (biały) wspom. dow. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dK
    Msza
    LG wspom. z t. w. o dK.

Czyt.:       Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37

MEMENTO:

1933 † Maksymilian Elsner, Imielin
1963 † Franciszek Hyla, Olszyna
1967 † Ferdynand Chmura, Góra (Czechowice)
1977 † Alojzy Walla, Strumień (Wisła Mała)
1983 † Ryszard Skiba, Hamm - Niemcy
1984 † Jan Adamus, Międzyrzecze
1998 † Henryk Stegmann, Gardawice
2006 † Stefan Borowski, Padeborn - Niemcy (Mikołów)

 

 

5 XII       CZWARTEK Dzień powszedni

I czwartek miesiąca

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (fioletowy) wł., pf. 1
-   (biały) wot. o J. Chr. Najw. i Wiecz. Kapł., MR 183''
-   (biały) o powołania kapłańskie, MR 131''
-   (biały) o powołania zakonne, MR 134''

Czyt.:       Iz 26,1-6; Mt 7,21.24-27

MEMENTO:

1971 † Leopold Mika, Woldenbüttel - Niemcy
1979 † Emanuel Płonka, Ruptawa

 

 

6 XII       PIĄTEK Dzień powszedni

I piątek miesiąca

LG:          z dnia pow. (I tydz. psałt.)

Msza:       -   (fioletowy) wł., pf. 1
-   (biały) wspom. dow. św. Mikołaja, bpa
    Msza wspólna o bpach, kol. wł.
    LG wspom. z t. w. o past.
-   (biały) wot. o NSPJ, MR 186''

Czyt.:       Iz 29,17-24; Mt 9,27-31

MEMENTO:

1923 † Karol Woźniak, Szopienice
1960 † Józef Hanzlik, Jabłonków - Czechy
1999 † Augustyn Rychlikowski, Czary Las

 

 

7 XII       SOBOTA Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK

I sobota miesiąca

LG:          wspom. z t. w. o dK (I tydz. psałt.), I Nieszp. z 2 niedz. Adw.

Msza:       -   (biały) wł.
-   (biały) wot. o Niepok. Sercu NMP, MR 103'

Czyt.:       Iz 30,19-21.23-26; Mt 9,35–10,1.5.6-8

MEMENTO:

1980 † Paweł Jochemczyk, Chełm Śląski
1986 † Karol Wolny, Piekary Śląskie
1993 † Jerzy Pluta, Kalwaria Pszowska (Rydułtowy)

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś II Niedziela Adwentu. Zapraszamy wiernych na adwentowe nabożeństwa biblijne.

2. Dzisiaj w całej Archidiecezji zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie

3. W tym tygodniu przypada II czwartek miesiąca. W tym dniu będą miały miejsce dekanalne spotkania formacyjne kapłanów, na które składa się konferencja ascetyczna, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi świętej oraz braterskie spotkanie przy stole.

4. Obchody liturgiczne tygodnia:

- poniedziałek        - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

- piątek        - wspomnienie św. Łucji

- sobota       - wspomnienie św. Jana od Krzyża

- niedziela    - 3 NIEDZIELA ADWENTU

 

 

8 XII       2 NIEDZIELA ADWENTU ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (II tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., bez Chwała, Wierzę, pf. 1

Czyt.:       Iz 11,1-10; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12

 

Pieśni:

W:     Hejnał wszyscy − 25

Pd:     Głos wdzięczny − 23

K:      Bóg kiedyś stał się − 210         

U:      Czego chcesz od nas, Panie − 297

Z:       Czekam na Ciebie − 22

MEMENTO:

1945 † Jan Lewkowicz, Cieszyn
1977 † Alfred Mikusz, Chorzów

 

 

9 XII       PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP ##

LG:          urocz. wł.

Msza:       (biały) wł., Chwała, Wierzę, pf. 59, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       Rdz 3,9-15; Ef 1,3-6.11-12; Łk 1,26-38 (tom VI)

 

Pieśni:

W:     Witaj święta i poczęta − 459

Pd:     Gwiazdo zaranna − 378

K:      To Ty, o, Panie – 276

          W sakramencie utajony − 283  

U:      Chrystus Pan − 212

albo: Wielbi dusza − 751

Z:       Błogosławiona jesteś − 19

MEMENTO:

1949 † Wilhelm Szymbor CM, Kraków
1964 † Sylwester Baksik, Katowice
2002 † Franciszek Jastrzębski, Tarnowskie Góry

 

 

10 XII     WTOREK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., pf. 1

Czyt.:       Iz 40,1-11; Mt 18,12-14

MEMENTO:

1935 † Jan Mocko, Skoczów
1952 † Brunon Depoix, Czechowice
1968 † Walter Gajda, Skrzyszów
1985 † Walter Wrzoł, Cieszyn (Bielszowice)

 

 

11 XII     ŚRODA Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., pf. 1

Czyt.:       Iz 40,25-31; Mt 11,28-30

MEMENTO:

1949 † Sł. B. Rudolf Komorek, Bielsko (Brazylia)
1986 † Włodzimierz Dziubek, Paniowy (Panewniki)
1994 † Justyn Widuch OFM, Panewniki
2010 † inf. Remigiusz Sobański, Katowice

 

 

12 XII     CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (II tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., pf. 1

Czyt.:       Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

MEMENTO:

1959 † Rudolf Lipka, Chorzów Batory
1968 † Bolesław Rosiński, Trzebnica
1976 † Henryk Rothkegel, Chwałowice
2009 † Jerzy Leichmann, Katowice
2009 † Dobromir Sieradzki, Panewniki (Katowice)

 

 

13 XII     PIĄTEK Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.

LG:          wspom. z t. w. o męcz. lub dz. (II tydz. psałt.)

Msza:       (czerwony) wspólna o dz. męcz. lub dz. lub zak., kol. wł., zaleca się I ME

Czyt.:       Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

MEMENTO:

2011 † Józef Durok, Knurów (Radlin Górny)

 

 

14 XII     SOBOTA Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK

LG:          wspom. z t. w. o dK (II tydz. psałt.), I Nieszp. z 3 niedz. Adw.

Msza:       (biały) wł.

Czyt.:       Syr 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13

MEMENTO:

1960 † Antoni Basztoń, Marklowice
1970 † Marian Wilk, Orzegów (Bieruń Stary)
1982 † Stanisław Błaż SJ, Czechowice

 

 

OGŁOSZENIA:

1. Dziś III Niedziela Adwentu, zwana Niedzielą Radości (Gaudete). Źródłem radości jest Pan obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego.

2. W tym tygodniu przypadają Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Prośby za rodziny i za przygotowujących się do zawarcia małżeństwa należy uwzględnić w modlitwie powszechnej i nabożeństwach dodatkowych.

3. W tym tygodniu przypada III piątek miesiąca.

4. Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim zabraknąć naszego sakramentalnego pojednania z Bogiem i ludźmi. W tym czasie w Mszach roratnich korzystamy z formularza kolejnych dni Adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.

5. Przy organizowaniu spotkań opłatkowych w Adwencie pamiętamy, by utrzymać adwentowy nastrój spotkania - AL s. 84.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

- niedziela    - 4 NIEDZIELA ADWENTU

 

15 XII     3 NIEDZIELA ADWENTU ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (III tydz. psałt.)

Msza:       (różowy lub fioletowy) wł., bez Chwała, Wierzę, pf. 1

Czyt.:       Iz 35,1-6a.10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11

 

:

W:     Niech się radują − 31

Pd:     Raduj się ziemio − 36

          albo: Emmanuelu, Książę pokoju − 586

K:      Witaj, Boże utajony − 286       

U:      Bądź pochwalon na wieki − 206

Z:       Niech Twój rozbłyśnie − 32

MEMENTO:

1940 † Feliks Zieliński, Łagiewniki (Mauthausen-Gusen)
1958 † Eugeniusz Chromański TJ, WŚSD (Kraków)
1973 † Jan Nagórski, Lubecko
1992 † Paweł Hahn, Lędziny-Górki

 

 

16 XII     PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

LG:          z dnia pow. (III tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., pf. 1

Czyt.:       Lb 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27

MEMENTO:

1929 † Karol la Rose, Pielgrzymowice
1987 † Jerzy Pietrucha, Kozłowa Góra
1996 † Paweł Bednorz, Janów Miejski
1997 † Bugusław Ochwał, Katowice Józefowiec
2006 † Antoni Wala, Tychy
2008 † Władysław Student, Piekary Śląskie

 

Od jutra w Mszach roratnich korzystamy z formularza z kolejnych Dni Adwentu, zachowując biały kolor szat i hymn Chwała.

 

17 XII     WTOREK Dzień powszedni

LG:          z 17 grudnia (III tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł. z 17 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Rdz 49,2.8-10; Mt 1,1-17

MEMENTO:

1935 † Alojzy Kurpas, Kochanowice
2000 † Eugeniusz Szczotok, Katowice

2010 † Franciszek Strauch, Bronów (Pogórze)
2011 † Jerzy Matysik, Katowice (Bykowina)

 

 

18 XII     ŚRODA Dzień powszedni

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin

LG:          z 18 grudnia (III tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł. z 18 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Jr 23,5-8; Mt 1,18-24

MEMENTO:

1932 † Wiktor Loss, Pawłowice
1950 † Paweł Loss, Pawłowice
1975 † Gerard Mańka, Friedrichshafen
1981 † Franciszek Miś, Lubliniec
1998 † Alojzy Raszka, Skoczów (Strumień)

 

 

19 XII     CZWARTEK Dzień powszedni

LG:          z 19 grudnia (III tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł. z 19 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1942

MEMENTO:

2011 † Kazimierz Bobek, Katowice (Tarnowskie Góry)

 

 

20 XII     PIĄTEK Dzień powszedni

III piątek miesiąca

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin

LG:          z 20 grudnia (III tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł. z 20 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Iz 7,10-14; Łk 1,26-38

MEMENTO:

1969 † Władysław Pruski, Mazańcowice
1974 † Engelbert Październy, Goławiec (Sławięcice)

 

 

21 XII     SOBOTA Dzień powszedni

Kwartalny dzień modlitw o życie chrześcijańskie rodzin

LG:          z 21 grudnia (III tydz. psałt.), I Nieszp. z 4 niedz. Adw.

Msza:       (fioletowy) wł. z 21 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Pnp 2,8-14 (So 3,14-18a); Łk 1,39-45

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1940 oraz Ks. Abp Senior Damian Zimoń - r. 1957

MEMENTO:

1966 † alumn Karol Michalski
1980 † Jan Rother, Jankowice Pszczyńskie
1988 † Roman Sztajer, Jasienica (Wapienica)
1989 † Kazimierz Jadamus, Bielszowice

 

OGŁOSZENIA:

1. W środę przypada Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

2. W noc Narodzenia Pańskiego wypada przed Mszą św. (Pasterką) odprawić uroczystą wigilię wykorzystując teksty Godziny Czytań (por. OWLG 215). Nabożeństwo należy ogłosić, wyjaśnić i zachęcić do udziału w nim - AL s. 75.

3. Kolekta zebrana w czasie Pasterki jest przeznaczona na Fundusz Obrony Życia. 

4. W II dzień świąt Bożego Narodzenia kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny UŚ.

5. W święto św. Młodzianków udzielamy specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom oraz matkom w stanie błogosławionym (Obrzędy błogosław. T. II, s. 228).

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Świętej Rodziny. Jest ono szczególnym świętem rodzin chrześcijańskich. Zapraszamy wszystkie rodziny parafii na uroczystą Mszę św., podczas której może mieć miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i oddanie rodzin Matce Bożej - AL s. 96.

6. Obchody liturgiczne tygodnia:

- środa         - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

- czwartek    - ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika

- piątek        - ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

- sobota       - ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.

- niedziela    - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

 

22 XII     4 NIEDZIELA ADWENTU ##

Msza za parafian

LG:          niedz. (IV tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł., bez Chwała, Wierzę, pf. 2

Czyt.:       Iz 7,10-14; Rz 1,1-7; Mt 1,18-24

 

Pieśni:

W:     Archanioł Boży − 18

Pd:     Po upadku − 34

K:      Chrystus Król do nas przychodzi − 21        

U:      Dziękczynne pieśni − 298

Z:       Zdrowaś bądź Maryja − 42      

Dzień święceń kapłańskich - rocznik 1945

MEMENTO:

1928 † Antoni Robota, Jedłownik
1983 † Paweł Schmidt, Lubomia

 

 

23 XII     PONIEDZIAŁEK Dzień powszedni

LG:          z 23 grudnia (IV tydz. psałt.)

Msza:       (fioletowy) wł. z 23 grudnia, pf. 2

Czyt.:       Ml 3,1-4; 4,5-6; Łk 1,57-66

MEMENTO:

1948 † Walenty Maroszek, Łąka (Goczałkowice)
1957 † Franciszek Wyciślik, Żyglin
1970 † Eugeniusz Kuczera, Wodzisław
1975 † Franciszek Klimza, Aachen (Rybnik)
1985 † Stanisław Bista, Katowice (Kochłowice)

 

 

24 XII     WTOREK Dzień powszedni

LG:          z 24 grudnia (IV tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. Narodz. Pańskiego, Kompletę odmawiają tylko ci, którzy nie uczestniczą we wspólnym oficjum Godziny Czytań i Mszy o północy.

Msza:       (fioletowy) wł. z 24 grudnia, pf. 2

Czyt.:       2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Łk 1,67-79

MEMENTO:

1956 † Paweł Henslok, Bogucice (Wolfsburg)
1958 † Wilhelm Kasperlik, wik. gen., Cieszyn
1966 † Paweł Lubina, Siemianowice Śiąskie
1975 † Jan Kubica, Kryry
1989 † Józef Kuczera, Pszczyna
2004 † Jan Dłucik, Cielnice (Tychy)

 

 

25 XII     ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO ##

Msza za parafian

LG:          urocz. wł.

Msza:       (biały) 4 formularze: w wigilię, w nocy, o świcie, w dzień, Chwała, Wierzę (wszyscy klękają na słowa: “I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało”), pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia, uroczyste błogosławieństwo (MR 382*)

Czyt.:       Msza w wigilię: Iz 62,1-5; Dz 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (Mt 1,18-25)
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Tt 2,11-14; Łk 2,1-14
Msza o świcie: Iz 62,11-12; Tt 3,4-7; Łk 2,15-20
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Hbr 1,1-6; J 1,1-18 (J 1,1-5.9-14)

 

Msza św. w nocy

Pieśni:

W:     Wśród nocnej ciszy − 99         

Pd:     Pójdźmy wszyscy  − 84 

K:      Cicha noc − 50

          Gdy się Chrystus rodzi – 58

U:      Chwała, moc − 555

Z:       Bracia patrzcie jeno − 49

 

Msza św. w dzień

Pieśni:

W:     Bóg się rodzi − 47

Pd:     Dzisiaj w Betlejem − 57

K:      Narodził się − 71

          Przybieżeli do Betlejem − 86

U:      Ciebie, Boga, wysławiamy − 198

Z:       Z narodzenia Pana − 100

MEMENTO:

1950 † Józef Buryan, Goleszów
1974 † Józef Wrzoł, Cieszyn

 

 

26 XII     CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika #

LG:          świąt. wł.

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia, zaleca się 1 ME

Czyt.:       Dz 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22 (tom VI)

 

Pieśni:

W:     A wczora z wieczora − 43

Pd:     Wesołą nowinę − 96

K:      Mizerna cicha − 69

U:      Tryumfy − 92

Z:       Podnieś rękę − 47

MEMENTO:

1991 † Henryk Stypa, Ogrodzona
1992 † Gerard Bańka, Chorzów
1997 † Antoni Godziek, Piekary Śląskie (Stolberg - Niemcy)
2009 † Bernard Czakański, Katowice-Bogucice (Paniówki)

 

 

27 XII     PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY #

LG:          świąt. wł.

Msza:       (biały) wł., Chwała, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       1 J 1,1-4; J 20,2-8 (tom VI)

MEMENTO:

1998 † Sylwester Antosz, Miotek
2008 † Norbert Niemiec,

 

 

28 XII     SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ. #

LG:          świąt. wł., I Nieszp. z święta Świętej Rodziny

Msza:       (czerwony) wł., Chwała, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       1 J 1,5-2,2; Mt 2,13-18 (tom VI)

MEMENTO:

1925 † Paweł Kiebel, Woźniki Śląskie
2006 † Engelbert Ramola, Tychy

 

OGŁOSZENIA:

1. Oktawa Narodzenia Pańskiego kończy się 1 stycznia Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

2. Kolekta w Nowy Rok przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

3. Obchody liturgiczne tygodnia:

- środa         - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

- czwartek    - wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
- piątek        - wspom. dow. Najświętszego Imienia Jezus

- niedziela    - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

 

 

29 XII     NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA ##

Msza za parafian

LG:          świąt. wł. niedz. podczas oktawy Narodz. Pańskiego

Msza:       (biały) wł., Chwała, Wierzę, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       Syr 3,2-6.12-14; Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 (tom I, s.185 nn)

 

Pieśni:

W:     Rodzino święta − 102    

Pd:     Cieszmy się − 51

K:      Przystąpmy do szopy − 88

          Anioł Pasterzom mówił − 46

U:      Cały świat − 295

Z:       Rodziną Bożą − 101

          albo: O, Józefie, coś szukał − 76

MEMENTO:

1941 † Wiktor Siwek, Szopienice (Dachau)

 

 

30 XII     PONIEDZIAŁEK VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

LG:          z 30 grudnia (I tydz. psałt.)

Msza:       (biały) wł. z 30 grudnia, Chwała, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       1 J 2,12-17; Łk 2,36-40

MEMENTO:

1961 † Jan Machulec, Olza
1969 † August Grochownia, Gallenbach - Niemcy
1982 † Jan Szurlej, Katowice (Kłodzko)
2003 † Eugeniusz Kuhnert, Miotek

 

 

31 XII     WTOREK VII DZIEŃ W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

LG:          z 31 grudnia (I tydz. psałt.), I Nieszp. z urocz. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Msza:       (biały) wł. z 31 grudnia, Chwała, pf. 3-5, w I-III ME wspom. tajemnicy dnia

Czyt.:       1 J 2,18-21; J 1,1-18

MEMENTO:

1936 † Jan Milik, Katowice
1962 † Jan Szymała, Lubliniec
1963 † Karol Burger, Gaszowice (Kündinghoven)
1974 † Józef Janik, Pogwizdów

 

 

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU,

NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU

CZEŚĆ I CHWAŁA

NA WIEKI WIEKÓW.

AMEN.

 

KRÓLOWI WIEKÓW, NIEŚMIERTELNEMU, NIEWIDZIALNEMU BOGU SAMEMU CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]