Deklaracja Ojca Michaela O'Carrolla

O. Michael O'Carroll, CSSp, przez wiele lat duchowy doradca Vassuli, często towarzyszył jej w podróżach z misją na świecie. Jako renomowany teolog jest on członkiem Papieskiej Akademii Maryjnej. Opublikował deklarację, która pochodzi z początku 1997, po tym, jak ten sędziwy kapłan zaprzestał towarzyszyć Vassuli w podróżach.

Chcę, żeby było znane moje poparcie dla Vassuli Rydén. Jest ono zresztą oczywiste dzięki dwom książkom, jakie napisałem: „Vassula od Męki Najświętszego Serca" oraz "Vassula, pośredniczka jedności Chrześcijan". Trzecią zaś przygotowuję. Nosi ona tytuł: „Vassula, apostołka Najświętszej Trójcy". Do tej deklaracji nie trzeba by niczego dodawać, lecz pragnę podkreślić – jako kapłan, który aż do dnia dzisiejszego był duchowym doradcą Vassuli – że zależy mi na tym, by rozproszyć wszelkie wątpliwości, wszelkie podejrzenia dotyczącej mojej wiary w Boskie pochodzenie orędzi dawanych Vassuli.

Sprawa ta była dyskutowana i wniosek pozytywny został jasno wyrażony przez licznych teologów z całego świata, w Ameryce Północnej i Południowej, w Japonii oraz w wielu krajach Europy. Z przyjemnością mogę oświadczyć, że jestem w całkowitej zgodności z tymi wszystkimi, którzy dali poznać swą wierność (Vassuli) oraz swą wiarę w orędzia (Prawdziwe Życie w Bogu). Zaświadczyli o tym wobec najwyższego autorytetu w tej dziedzinie, jakim jest Kardynał Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Józef Ratzinger. On zaś, później, po otrzymaniu licznych listów, złożył naszym przyjaciołom z Guadalajara ważną deklarację – o której są gotowi zaświadczyć pod przysięgą. Jej istotą jest stwierdzenie: „Możecie nadal rozpowszechniać jej pisma".

To zdaje mi się być wystarczająco oczywistym i pragnę potwierdzić moją całkowitą akceptację takiej pozycji, która w żaden sposób nie narusza mojego przywiązania do Stolicy Świętej.

Jestem znany jako obrońca osoby Ojca Świętego. Kiedy spotkałem się z Papieżem 29 listopada 1995, poprosiłem go o błogosławieństwo dla Vassuli. Już wcześniej ofiarowałem mu 2 książki, jakie o nim napisałem. Jedną o jego polskich korzeniach, drugą – o jego życiu i nauczaniu. Zapewniłem go: «Jestem obrońcą Waszej Świątobliwości». On odpowiedział mi: «Liczni są wrogowie... ». Wtedy udzielił mi też błogosławieństwa dla Vassuli, jak o to prosiłem.

Znany jest też fakt, że kiedy dowiedział się o obecności na audiencji 11 sierpnia 1996 zaprzyjaźnionych z nami członków hiszpańskiej grupy „Prawdziwe Życie w Bogu", publicznie wyraził swą zachętę dla nich i prosił ich o dawanie nadal świadectwa o miłości Boga, tak wspaniale – jak wiemy – wyrażonej w orędziach „Prawdziwe Życie w Bogu".
Sądzę, że słowa te powinny upewnić wszystkich, którzy byliby kuszeni, żeby myśleć o zmianie mojej opinii w odniesieniu do Orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu".
Ojciec Michael O'Carroll C.S.Sp.
Blackrock College
Co., Dublin, Irlande
2 stycznia 1997powrót do strony głównej


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]