WPROWADZENIE DO ORĘDZI

Vassula Rydén należy do Kościoła prawosławnego greckiego. Od 28 listopada 1985, otrzymuje od Boga dar lokucji (wewnętrznego słyszenia). Są jej dyktowane Orędzia, które zapisuje w zeszytach. Orędzia te zawierają pilne wezwanie Boże do nawrócenia. Obecnie są tłumaczone na ponad 40 języków. Orędzia otrzymywane przez Vassulę dla świata na razie zakończyły się (zob. Orędzie)Orędzia, poprzez które Bóg mówi do nas, zawierają znak oczywistej nadziei. Bez wątpienia On nas często strofuje, gdyż On jest Ojcem. Zatem jak każdy ojciec, który karci swe dzieci, kiedy postępują źle, tak samo nasz Ojciec Niebieski nas napomina. On jednak czyni to z miłością, gdyż On jest Miłością i stworzył nas z miłości, abyśmy i my także kochali Go z wzajemnością.
Te Orędzia ukazują nam obraz Boga bliskiego Swym stworzeniom. To, o co On prosi każdego z nas, to żebyśmy się stali zażyli wobec Niego, abyśmy się nauczyli Go poznawać i poznali Go. On jednak zaznacza, abyśmy nigdy nie zapominali, że On jest Święty. On prosi nas także o praktykowanie «bojaźni Pana».
Te Orędzia przywołują to, co jest zaiste fundamentalne. Przypominają nam Jego Słowo i Jego istnienie. Jak Bóg powiedział sam Vassuli: «Powiedz im, że to Orędzie nie zostało im dane, aby wywołać sensację, lecz żeby im uświadomić pilność ich nawrócenia, powagę stanu ich dusz, konieczność zmiany ich życia i życia w świętości.» (zob. 18.05.91)
W tych Orędziach znajdujemy wezwanie Chrystusa do jedności Kościołów, a szczególnie do ujednolicenia daty Wielkanocy. Są w nich liczne odniesienia do odstępstwa, zapowiedzianego przez św. Pawła (w 2 Tm 2), jak również do ducha buntu, tak silnego w naszej epoce. Ten duch buntu wniknął obecnie do Kościoła «jak dym» i doprowadza biskupów i kapłanów do buntowania się przeciw ich własnemu pasterzowi (Papieżowi). Chrystus wzywa ich do powrotu, do pozostania wiernymi Papieżowi. Jednak zwycięstwo nad złem nie jest już obecnie dalekie i Dwa Serca (Niepokalane Serce Maryi oraz Najświętsze Serce Jezusa) pokonają zło.
Jesteśmy wezwani do uznania Bóstwa Chrystusa oraz Jego obecności w Eucharystii, jak i do uznania w Maryi - Matki Boga. Jest w Orędziach ponad 5 tysięcy odwołań do Ducha Świętego oraz głębokich pouczeń o Jego działaniu.
Bóg ujawnia poza tym orędzia prorockie o Kościele w Rosji: Rosja będzie krajem, w którym Bóg zostanie najbardziej uwielbiony. Ona stanie (duchowo) na czele licznych narodów.
Jednak to, co uderza najbardziej w tych Orędziach, to jest czułość Boga wobec nas, ujawnienie Jego dobroci i nieskończonego miłosierdzia. Jezus maluje przed nami portret Boga: «Mój Ojciec to Król, a jednak tak ojcowski; Sędzia, a jednak tak czuły i kochający; Alfa i Omega, a jednak tak łagodny.» (zob. 10.08.94)
Przez Swe Orędzia, Bóg usiłuje ożywić to, co jest martwe w nas. To dlatego On wylewa Swego Świętego Ducha na nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy żyli Prawdziwym Życiem w Nim. On obiecuje nam, że wkrótce nastąpi wylanie Ducha Świętego na ludzkość, takie, jakiego nigdy nie było w historii i które przemieni całą ziemię. To jest nadzieja, która nas wszystkich rozpala.
Jezus w Swoich Orędziach ujawnia przed nami sens licznych fragmentów Pisma Świętego, wyjętych z Apokalipsy i z Księgi Daniela.
Czyż Bóg mógłby tak bardzo pragnąć się nam objawić ponownie, w naszej epoce, i z taką siłą, gdyby nie chodziło o nasze ocalenie? Mówi nam: «Patrzę dziś na ziemię i wolałbym nigdy jej nie stworzyć... Moje Oczy widzą to, czego wolałbym nigdy nie oglądać, a Moje Uszy słyszą to, czego nie chciałbym nigdy usłyszeć! Moje Serce Ojca pogrąża się w smutku. Ukształtowałem człowieka na Mój obraz i podobieństwo, lecz on upadł i dziś tak wielu ludzi przyjęło wygląd Bestii! Moje Serce cierpi, ponieważ sięgam wzrokiem aż po krańce ziemi i to, co widzę, nie jest zgodne z pragnieniem Mego Serca... Twój Ojciec nad wszystkim ma władzę, ale nie nad waszą wolnością... a człowiek zdeprawował swoją wolność...» (zob. 15.04.96; 18.10.94) Z tego powodu Bóg, nasz Stworzyciel, musi interweniować raz jeszcze w naszej epoce...
W Dwóch Sercach,

Vassula


powrót do strony głównej


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]