PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU – MP3

 

Aby ściągnąć pliki, należy na nazwie kliknąć prawą stroną myszy i wybrać polecenie:

"Zapisz jako..." (Save as...") Następnie otwierać pliki z dysku twardego, a nie w trybie on line w przeglądarce.

Ostatnie dwie cyfry w nazwie oznaczają lata, np. 86 - rok 1986; 03 - rok 2003 itd.


NAGRANIE DŹWIĘKOWE - TEKST CZYTA LEKTOR


Vassula opowiada o swoim charyzmacie [1][2][3]

Kim jest Vassula? – o. René Laurentin

Kilka słów wstępu Vassuli

 

Zeszyt 1

Zeszyt 1a_86
Zeszyt 1b_86
Zeszyt 1c_86

Zeszyt 2

Zeszyt 2a_86
Zeszyt 2b_86
Zeszyt 2c_86

Zeszyt 3

Zeszyt 3a_86
Zeszyt 3b_86
Zeszyt 3c_86

Zeszyt 4

Zeszyt 4a_86
Zeszyt 4b_87
Zeszyt 4c_87

Zeszyt 5-6

Zeszyt 5-6a_86
Zeszyt 5-6b_86
Zeszyt 5-6c_86
Zeszyt 5-6d_87
Zeszyt 5-6e_87

Zeszyt 7

Zeszyt 7a_87
Zeszyt 7b_87
Zeszyt 7c_87

Zeszyt 7d_87

Zeszyt 8

Zeszyt 8a_87
Zeszyt 8b_87
Zeszyt 8c_87
Zeszyt 8d_87

 

Zeszyt 9

Zeszyt 9a_87
Zeszyt 9b_87
Zeszyt 9c_87
Zeszyt 9d_87

Zeszyt 10

Zeszyt 10a_87
Zeszyt 10b_87
Zeszyt 10c_87
Zeszyt 10d_87

Zeszyt 11
Zeszyt 11a_87
Zeszyt 11b_87
Zeszyt 11c_87
Zeszyt 11d_87

 

Zeszyt 12
Zeszyt 12a_87
Zeszyt 12b_87
Zeszyt 12c_87
Zeszyt 12d_87

Zeszyt 13
Zeszyt 13a_87
Zeszyt 13b_87
Zeszyt 13c_87
Zeszyt 13d_87

Zeszyt 14
Zeszyt 14a_87
Zeszyt 14b_87
Zeszyt 14c_87
Zeszyt 14d_87
 

Zeszyt 15
Zeszyt 15a_87
Zeszyt 15b_87
Zeszyt 15c_87
Zeszyt 15d_87
 

Zeszyt 16
Zeszyt 16a_87
Zeszyt 16b_87
Zeszyt 16c_87
Zeszyt 16d_87
 NAGRANIE DŹWIĘKOWE KOMPUTEROWE


    To nagranie dźwiękowe "Prawdziwego Życia w Bogu" może czasem kogoś nie zadowolić pod względem swej jakości, PONIEWAŻ LEKTOREM JEST... PROGRAM   K O M P U T ER O W Y ! ! !  Warto jednak spróbować skorzystać z tych nagrań dla medytacji, głębszego rozważenia treści, nawet z równoczesnym śledzeniem tekstu w książce lub w internecie (on line), zadając sobie zawsze na początku pytanie: "Co Bóg chce mi powiedzieć przez te słowa?"     Czytając te słowa lub słuchając ich trzeba też pamiętać, że Vassula nieustannie podkreśla:  «Jezus prosił mnie o zachęcenie was do tego, abyście zawsze usuwali z orędzi moje imię i zastępowali je waszym własnym imieniem...» 

 

Wyjaśnienie dotyczące możliwości wykorzystania Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" (mp3)

 

Zeszyt 1

Zeszyt 1a_86
Zeszyt 1b_86
Zeszyt 1c_86

Zeszyt 2

Zeszyt 2a_86
Zeszyt 2b_86
Zeszyt 2c_86

Zeszyt 3

Zeszyt 3a_86
Zeszyt 3b_86
Zeszyt 3c_86

Zeszyt 4

Zeszyt 4a_86
Zeszyt 4b_87
Zeszyt 4c_87

Zeszyt 5-6

Zeszyt 5-6a_86
Zeszyt 5-6b_86
Zeszyt 5-6c_86
Zeszyt 5-6d_87
Zeszyt 5-6e_87

Zeszyt 7

Zeszyt 7a_87
Zeszyt 7b_87
Zeszyt 7c_87

Zeszyt 7d_87

Zeszyt 8

Zeszyt 8a_87
Zeszyt 8b_87
Zeszyt 8c_87
Zeszyt 8d_87

Zeszyt 9

Zeszyt 9a_87
Zeszyt 9b_87
Zeszyt 9c_87
Zeszyt 9d_87

Zeszyt 10

Zeszyt 10a_87
Zeszyt 10b_87
Zeszyt 10c_87
Zeszyt 10d_87

Zeszyt 11

Zeszyt 11a_87
Zeszyt 11b_87
Zeszyt 11c_87
Zeszyt 11d_87

Zeszyt 12

Zeszyt 12a_87
Zeszyt 12b_87
Zeszyt 12c_87
Zeszyt 12d_87

Zeszyt 13

Zeszyt 13a_87
Zeszyt 13b_87
Zeszyt 13c_87
Zeszyt 13d_87

Zeszyt 14

Zeszyt 14a_87
Zeszyt 14b_87
Zeszyt 14c_87
Zeszyt 14d_87

Zeszyt 15

Zeszyt 15a_87
Zeszyt 15b_87
Zeszyt 15c_87
Zeszyt 15d_87

Zeszyt 16

Zeszyt 16a_87
Zeszyt 16b_87
Zeszyt 16c_87
Zeszyt 16d_87

Zeszyt 17

Zeszyt 17a_87
Zeszyt 17b_87
Zeszyt 17c_87

Zeszyt 18

Zeszyt 18a_87
Zeszyt 18b_87
Zeszyt 18c_87

Zeszyt 18

Zeszyt 19a_87
Zeszyt 19b_87
Zeszyt 19c_87
Zeszyt 19d_87

Zeszyt 20

Zeszyt 20a_87
Zeszyt 20b_88
Zeszyt 20c_88

Zeszyt 21

Zeszyt 21a_87
Zeszyt 21b_88
Zeszyt 21c_88
Zeszyt 21d_88

Zeszyt 22

Zeszyt 22a_88
Zeszyt 22b_88
Zeszyt 22c_88
Zeszyt 22d_88

Zeszyt 23

Zeszyt 23a_88
Zeszyt 23b_88
Zeszyt 23c_88
Zeszyt 23d_88

Zeszyt 24

Zeszyt 24a_88
Zeszyt 24b_88
Zeszyt 24c_88

Zeszyt 25

Zeszyt 25a_88
Zeszyt 25b_88
Zeszyt 25c_88

Zeszyt 26

Zeszyt 26a_88
Zeszyt 26b_88
Zeszyt 26c_88

Zeszyt 27

Zeszyt 27a_88
Zeszyt 27b_88
Zeszyt 27c_88
Zeszyt 27d_88

Zeszyt 28

Zeszyt 28a_88
Zeszyt 28b_88
Zeszyt 28c_88
Zeszyt 28d_88

Zeszyt 29

Zeszyt 29a_88
Zeszyt 29b_88
Zeszyt 29c_88
Zeszyt 29d_88

Zeszyt 30

Zeszyt 30a_88
Zeszyt 30b_88
Zeszyt 30c_88
Zeszyt 30d_89

Zeszyt 31

Zeszyt 31a_89
Zeszyt 31b_89
Zeszyt 31c_89
Zeszyt 31d_89

Zeszyt 32

Zeszyt 32a_89
Zeszyt 32b_89
Zeszyt 32c_89
Zeszyt 32d_89

Zeszyt 33

Zeszyt 33a_89
Zeszyt 33b_89
Zeszyt 33c_89
Zeszyt 33d_89

Zeszyt 34

Zeszyt 34a_89
Zeszyt 34b_89
Zeszyt 34c_89
Zeszyt 34d_89

Zeszyt 35

Zeszyt 35a_89
Zeszyt 35b_89
Zeszyt 35c_89
Zeszyt 35d_89

Zeszyt 36

Zeszyt 36a_89
Zeszyt 36b_89
Zeszyt 36c_89
Zeszyt 36d_89

Zeszyt 37

Zeszyt 37a_89
Zeszyt 37b_89
Zeszyt 37c_89
Zeszyt 37d_89

Zeszyt 38

Zeszyt 38a_89
Zeszyt 38b_89
Zeszyt 38c_89
Zeszyt 38d_89
Zeszyt 38e_89

Zeszyt 39

Zeszyt 39a_89
Zeszyt 39b_89
Zeszyt 39c_89
Zeszyt 39d_89

Zeszyt 40

Zeszyt 40a_90
Zeszyt 40b_90
Zeszyt 40c_90
Zeszyt 40d_90

 

Zeszyt 41

Zeszyt 41a_90
Zeszyt 41b_90
Zeszyt 41c_90
Zeszyt 41d_90

Zeszyt 42

Zeszyt 42a_90
Zeszyt 42b_90
Zeszyt 42c_90
Zeszyt 42d_90
Zeszyt 42e_90

Zeszyt 43

Zeszyt 43a_90
Zeszyt 43b_90
Zeszyt 43c_90
Zeszyt 43d_90

Zeszyt 44

Zeszyt 44a_90
Zeszyt 44b_90
Zeszyt 44c_90

Zeszyt 45

Zeszyt 45a_90_przykazania_1-3
Zeszyt 45b_90_przykazania_5-8
Zeszyt 45c_90_przykazanie_10
Zeszyt 45d_90
Zeszyt 45e_90

Zeszyt 46

Zeszyt 46a_90
Zeszyt 46b_90
Zeszyt 46c_90

Zeszyt 47

Zeszyt 47a_90
Zeszyt 47b_90
Zeszyt 47c_90
Zeszyt 47d_90

Zeszyt 48

Zeszyt 48a_90
Zeszyt 48b_90
Zeszyt 48c_90
Zeszyt 48d_90

Zeszyt 49

Zeszyt 49a_90
Zeszyt 49b_90
Zeszyt 49c_90
Zeszyt 49d_90

Zeszyt 50

Zeszyt 50a_91
Zeszyt 50b_91
Zeszyt 50c_91
Zeszyt 50d_91

Zeszyt 51

Zeszyt 51a_91
Zeszyt 51b_91
Zeszyt 51c_91
Zeszyt 51d_91

Zeszyt 52

Zeszyt 52a_91
Zeszyt 52b_91
Zeszyt 52c_91
Zeszyt 52d_91

Zeszyt 53

Zeszyt 53a_91
Zeszyt 53b_91
Zeszyt 53c_91
Zeszyt 53d_91

Zeszyt 54

Zeszyt 54a_91
Zeszyt 54b_91
Zeszyt 54c_91
Zeszyt 54d_91

Zeszyt 55

Zeszyt 55a_91
Zeszyt 55b_91
Zeszyt 55c_91
Zeszyt 55d_91

Zeszyt 56

Zeszyt 56a_91
Zeszyt 56b_91
Zeszyt 56c_91
Zeszyt 56d_91

Zeszyt 57

Zeszyt 57a_92
Zeszyt 57b_92
Zeszyt 57c_92
Zeszyt 57d_92

Zeszyt 58

Zeszyt 58a_92
Zeszyt 58b_92
Zeszyt 58c_92
Zeszyt 58d_92

Zeszyt 59

Zeszyt 59a_92
Zeszyt 59b_92
Zeszyt 59c_92
Zeszyt 59d_92

Zeszyt 60

Zeszyt 60a_92
Zeszyt 60b_92
Zeszyt 60c_92
Zeszyt 60d_92

Zeszyt 61

Zeszyt 61a_92
Zeszyt 61b_92
Zeszyt 61c_92
Zeszyt 61d_92

Zeszyt 62

Zeszyt 62a_92
Zeszyt 62b_92
Zeszyt 62c_92
Zeszyt 62d_92

Zeszyt 63

Zeszyt 63a_92
Zeszyt 63b_92
Zeszyt 63c_92
Zeszyt 63d_92

Zeszyt 64

Zeszyt 64a_92
Zeszyt 64b_93
Zeszyt 64c_93
Zeszyt 64d_93

Zeszyt 65

Zeszyt 65a_93
Zeszyt 65b_93
Zeszyt 65c_93
Zeszyt 65d_93

Zeszyt 66

Zeszyt 66a_93
Zeszyt 66b_93
Zeszyt 66c_93
Zeszyt 66d_93

Zeszyt 67

Zeszyt 67a_93
Zeszyt 67b_93
Zeszyt 67c_93
Zeszyt 67d_93

Zeszyt 68

Zeszyt 68a_93
Zeszyt 68b_93
Zeszyt 68c_93

Zeszyt 69

Zeszyt 69a_93
Zeszyt 69b_93
Zeszyt 69c_93

Zeszyt 70

Zeszyt 70a_93
Zeszyt 70b_93
Zeszyt 70c_94
Zeszyt 70d_94

Zeszyt 71

Zeszyt 71a_94
Zeszyt 71b_94
Zeszyt 71c_94

Zeszyt 72

Zeszyt 72a_94
Zeszyt 72b_94
Zeszyt 72c_94
Zeszyt 72d_94

Zeszyt 73

Zeszyt 73a_94
Zeszyt 73b_94
Zeszyt 73c_94
Zeszyt 73d_94

Zeszyt 74

Zeszyt 74a_94
Zeszyt 74b_94
Zeszyt 74c_94

Zeszyt 75

Zeszyt 75a_94
Zeszyt 75b_94
Zeszyt 75c_94

Zeszyt 76

Zeszyt 76a_95
Zeszyt 76b_95
Zeszyt 76c_95
Zeszyt 76d_95

Zeszyt 77

Zeszyt 77a_95
Zeszyt 77b_95
Zeszyt 77c_95

Zeszyt 78

Zeszyt 78a_95
Zeszyt 78b_95
Zeszyt 78c_95
Zeszyt 78d_95

Zeszyt 79

Zeszyt 79a_95
Zeszyt 79b_95-o_Duchu_Świętym
Zeszyt 79c_95-o_Duchu_Świętym
Zeszyt 79d_95-o_Duchu_Świętym
Zeszyt 79e_95-o_Duchu_Świętym
Zeszyt 79f_95-o_Duchu_Świętym

Zeszyt 80

Zeszyt 80a_95
Zeszyt 80b_95
Zeszyt 80c_95

Zeszyt 81

Zeszyt 81a_95
Zeszyt 81b_95
Zeszyt 81c_95
Zeszyt 81d_95

Zeszyt 82

Zeszyt 82a_95
Zeszyt 82b_96
Zeszyt 82c_96

Zeszyt 83

Zeszyt 83a_96
Zeszyt 83b_96_o_Maryi
Zeszyt 83c_96_o_Maryi

Zeszyt 84

Zeszyt 84a_96
Zeszyt 84b_96
Zeszyt 84c_96
Zeszyt 84d_96

Zeszyt 85

Zeszyt 85a_96
Zeszyt 85b_96
Zeszyt 85c_96

Zeszyt 86

Zeszyt 86a_96
Zeszyt 86b_96
Zeszyt 86c_96

Zeszyt 87

Zeszyt 87a_96
Zeszyt 87b_96
Zeszyt 87c_96

Zeszyt 88

Zeszyt 88a_97
Zeszyt 88b_97

Zeszyt 89

Zeszyt 89a_97
Zeszyt 89b_97
Zeszyt 89c_97

Zeszyt 90

Zeszyt 90a_97
Zeszyt 90b_97
Zeszyt 90c_97
Zeszyt 90d_97

Zeszyt 91

Zeszyt 91a_97
Zeszyt 91b_97

Zeszyt 92

Zeszyt 92a_97
Zeszyt 92b_98

Zeszyt 93

Zeszyt 93a_98
Zeszyt 93b_98
Zeszyt 93c_98

Zeszyt 94

Zeszyt 94a_98
Zeszyt 94b_98
Zeszyt 94c_98
Zeszyt 94d_98

Zeszyt 95

Zeszyt 95a_98
Zeszyt 95b_98
Zeszyt 95c_98

Zeszyt 96

Zeszyt 96a_98
Zeszyt 96b_98
Zeszyt 96c_99

Zeszyt 97

Zeszyt 97a_99
Zeszyt 97b_99
Zeszyt 97c_99

Zeszyt 98

Zeszyt 98a_99
Zeszyt 98b_99
Zeszyt 98c_99

Zeszyt 99

Zeszyt 99a_99
Zeszyt 99b_00
Zeszyt 99c_00
Zeszyt 99d_00

Zeszyt 100

Zeszyt 100a_00
Zeszyt 100b_00
Zeszyt 100c_00

Zeszyt 101

Zeszyt 101a_00
Zeszyt 101b_00
Zeszyt 101c_00

Zeszyt 102

Zeszyt 102a_01
Zeszyt 102b_01
Zeszyt 102c_01

Zeszyt 103

Zeszyt 103a_01
Zeszyt 103b_01
Zeszyt 103c_01

Zeszyt 104

Zeszyt 104a_01
Zeszyt 104b_01
Zeszyt 104c_01

Zeszyt 105

Zeszyt 105a_02
Zeszyt 105b_02
Zeszyt 105c_02

Zeszyt 106 106a_02
Zeszyt 106b_02
Zeszyt 106c_02
Zeszyt 106d_02

Zeszyt 107

Zeszyt 107a_02
Zeszyt 107b_02
Zeszyt 107c_02

Zeszyt 108

Zeszyt 108a_03
Zeszyt 108b_03
Zeszyt 108c_03

Zeszyt 109

Zeszyt 109a_03
Zeszyt 109b_03
Zeszyt 109c_03
Zeszyt 109d_03

Zeszyt 110

Zeszyt 110_03

 

 

 

 


«PIEŚŃ OBLUBIEŃCA»

Vassula Ryden, autorka dziennika duchowego "Prawdziwe Życie w Bogu" usłyszała 22 czerwca 1998 słowa Ducha Świętego: "Ja, Miłujący ludzkość, Pan Bóg, proszę cię, córko Trójcy: weź dwa inne kantyki, które ci wyśpiewał Ojciec i Syn, dołącz je do tego i nazwij Nasze Dzieło:

PIEŚŃ OBLUBIEŃCA."

Publikacja ta jest więc realizacją prośby wyrażonej przez Boga. Pieśń Oblubieńca to zaledwie fragment pełnych miłości i dobroci słów pochodzących od Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ich wołanie rozlega się z mocą w naszej epoce, prosząc o głębokie zjednoczenie ze Stwórcą i Panem. Prośba ta dotyczy każdej bez wyjątku duszy, Bóg bowiem kocha wszystkich miłością nieskończoną i dla każdego pragnie życia wiecznego w Swoich objęciach.


 

Vassula o swoim charyzmacie

 

Kasety audio

 

Kasety video

 

Całość Orędzi (on line)

 

Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]