Orędzie dane Vassuli 7 lutego 2002:

«WEZWAŁEM CIĘ, ABYŚ UJAWNIAŁA

MOJE NIEZGŁĘBIONE MIŁOSIERDZIE»Moje warowne Miasto, wezwałem cię, abyś ogłaszała Mój Powrót. Wezwałem cię, abyś ujawniała Moje niezgłębione Miłosierdzie wobec wszystkich Moich dzieci, które wciąż są pogrążone w apatii i w swoim własnym świecie obojętności na Moje uporczywe wezwania do nawrócenia. Moje wezwania nie zostały usłyszane. Teraz świat pogrąża się jeszcze bardziej w błocie grzechu i w cieniu śmierci. Moje nasienie jest martwe z powodu braku nawodnienia. Wielu Moich pasterzy zawiodło Mnie, prowadząc za sobą miliony dusz do otchłani i na potępienie. Czy ktoś może powiedzieć: „Nie zostaliśmy ostrzeżeni, nie widzieliśmy żadnego niebieskiego znaku”?

I nadal żyją dla samych siebie...

To pokolenie stało się martwe na Moje Słowo i woli żyć dla szatana, który daje im wszystko, co się sprzeciwia Mojemu Prawu Miłości. Nazywają to wolnością i swobodą, lecz w rzeczywistości są więźniami demona. Każda istota ludzka jest teraz wyposażona na wojnę. Ciemności rządzą światem. Ich serca, złe i zamieszkałe przez wszelkiego rodzaju złe duchy, są skierowane jedynie ku Księciu Ciemności.

W tych czasach Miłosierdzia dałem wam wszystkim czas i okazję do wyzbycia się złośliwości i bezbożności i odzwierciedlenia Mojej Łaskawości. Królewskim poleceniem niestrudzenie ukazywałem wam na Niebiosach niezwykłe znaki dla ożywienia waszej wiary, lecz tak wielu spośród was, szczególnie w USA, po tym jak zostali zachęceni do kroczenia po drodze cnót, prowadzącej do Mnie i do Życia Wiecznego, zwróciło się przeciw Mnie i przeciw Moim wysłańcom, niosącym Moje Słowo, i z pogardą Mnie odrzucają. Tak wielcy jak i mali, podobnie naostrzyli swe zęby, aby zniszczyć to Dzieło.

Moje Królewskie Panowanie jest u samych waszych drzwi, lecz czy wy jesteście gotowi na przyjęcie Mnie? Ze szczodrością i królewską rozrzutnością przygotowałem ucztę z duchowego pokarmu, aby ożywić waszego ducha. Kiedy tam byłem (Jezus mówi o USA), czekając na was, aby was nakarmić Moją własną Ręką, aby was ocalić od śmierci, odmówiliście zbliżenia się. Wziąwszy teraz pod uwagę waszą pogardę wobec prawdziwej przemiany i to, że z wrogością odnieśliście się do Moich ostrzeżeń, poprzednie sceny jęków, jakie się rozgrywały, są niczym w porównaniu z bolesnymi porankami, jakie macie przed sobą, bolesnymi porankami, które przyciągniecie własną ręką. Wasz naród rządzi się całkowicie przeciwnie do wszelkich Moich Praw Miłości, które różnią się od waszego systemu obcych praw. Na mocy tych praw popełnia się zbrodnie tak bardzo haniebne, że zagrażają nie tylko Ziemi, lecz również stabilności całego kosmosu. Tyle razy odstępowałem Moje berło nawet nie istniejącym istotom. Dziś, z wysoka, z żalem patrzę, ile z waszych planów zwróci się przeciwko wam. Świat kosztuje już owoce swego własnego biegu – prowokującego przyrodę do konwulsyjnego buntu, ściągającego na was klęski naturalne – i sam siebie dusi przez wasze własne knowania. Dałem wam znak już przed wieloma laty, ale bardzo niewielu to zauważyło. To oczyszczenie, które spada na ciebie teraz jak plaga, pokolenie, przyciągnie wielu do Mnie i ci, którzy wzgardzili Moimi ostrzeżeniami, powrócą do Mnie w swej rozpaczy. Wtedy więc, kiedy wszystko to będzie się dziać, kiedy każdy, kto nie istniał powróci do istnienia, zapalę ziemię i uwolnię ją od plagi.

Kiedy Bóg mówi, jego Głos wstrząsa ziemią. Moje Królestwo będzie wkrótce z wami, gdyż Moje Boskie Nawiedzenie jest w zasięgu ręki i wszyscy ci, którzy zostali wezwani do świadczenia otwarcie wszystkim mieszkańcom ziemi nie będą już więcej  tłumieni, gdyż lud będzie jak wyschła ziemia, spragniona rosy Moich Słów i będą dawać świadectwo o dziełach Najwyższego Boga w Trójcy, którego nigdy wcześniej nie spotkali ani nie widzieli oczyma swej duszy.

Błagajcie Niebiosa, aby ten czas oczyszczenia nie był dla was tak ciężki jak dla Sodomy i Gomory.

Mój Kościół zostanie odnowiony.


[mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [Prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [Ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]