PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU, 7 stycznia 2008

Matka Boża obudziła mnie około 3.10 i nie pozwalała zasnąć do 4 nad ranem, aby dać mi orędzie, jakie powinno zostać rozpowszechnione. Matka Boża dała mi do zrozumienia, że w tym czasie Chrystus był atakowany bardziej niż w innej porze. Nasza Święta Matka mówiła do mnie, lecz nie prosiła, abym wstała pisać. Obawiałam się, że zapomnę to, co do mnie mówiła, lecz zapewniła mnie, że przypomni mi to później, kiedy będę miała zapisać.

Oto przesłanie Matki Najświętszej.

Pierwsza jego część dotyczyła mnie osobiście, stanowiła umocnienie i pociechę. Matka Boża powiedziała, że jest zawsze przy mnie, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy szatan gwałtownie zwraca z wściekłością swój gniew przeciw mnie i przeciw całemu światu; że Bóg jest bliżej mnie niż kiedykolwiek i że mnie kocha i że Niebo nie jest ślepe na trudności i palące cierpienia, jakie przeżywam, lecz Bóg potrzebuje tych cierpień i ofiar; że Bóg jest wierny Swemu Słowu i że Ją uszczęśliwię, jeśli mnie usłyszy, jak odmawiam różaniec regularnie... Potem powiedziała: «Bądź bardziej skupiona w czasie swej modlitwy…»

Oto druga część orędzia:

Nasza Pani powiedziała, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń, jakie zostały zapowiedziane, że ludzkość musi im stawić czoła. One są u naszych drzwi. To wydarzenia, przyciągane przez złe postępowanie świata, egoizm, brak miłości; wydarzenia, jakie wynikają z odrzucenia Słowa Boga przez świat, z jego niegodziwości, obłudy i bezbożności. Ziemia jest w niebezpieczeństwie i doświadczy ognia. Gniew Boga nie może być już dłużej powstrzymywany i spadnie na nią, gdyż człowiek odmawia zerwania z grzechem. Boże Miłosierdzie przez wszystkie te lata pragnęło przyciągnąć jak największą liczbę dusz do Boga. On wyciągał Swe ramiona, aby je ocalić, lecz tylko niewielu zrozumiało i posłuchało. Jego Czas Miłosierdzia nie będzie już dłużej trwał i nadchodzi czas, kiedy każdy zostanie poddany próbie, a ziemia zwymiotuje ze swego wnętrza rzeki ognia, a ludzie tego świata, którzy nie mieli Boga w swych sercach pojmą swą małość i nędzę.

Bóg jest niewzruszony i prawdomówny w Swym Słowie. Nadszedł czas, kiedy domownicy Boga zostaną poddani próbie i ci, którzy odrzucali Jego Miłosierdzie zakosztują Ognia Boga.

Tu zapytałam, co z tymi ludźmi Kościoła, którzy są zaślepieni i prześladują Dzieła Miłosierdzia Bożego.

Matka Boża powiedziała mi, że oni także doświadczą tego, na co zasługują.

Mówiła dalej o ofierze. Prosiła mnie, abym wszystkim przypomniała, że Bóg, nasz Stwórca, prosi nas o większe zaangażowanie wobec Niego i że nie wystarczy nawrócić się, bez ofiar i regularnych modlitw. Jeśli ktoś mówi, że się nawrócił i że znalazł Boga przez «Prawdziwe Życie w Bogu», to powinien ponosić więcej ofiar w aktach poświęcenia się. Są liczne sposoby pokazania Bogu miłości i wspaniałomyślności. Nikt kto nie składa w ofierze miłości poświęcającej się nie może mówić: «jestem z grupy Prawdziwego Życia w Bogu». Kto kocha naprawdę Boga jest błogosławiony i nie powinien się lękać w tych dniach.

Nasza Święta Matka powiedziała, że ci, którzy trwają w doświadczeniach są błogosławieni i że Ona jest zadowolona z wszystkich kapłanów, którzy przyjmują i rozszerzają te Dzieła Boże, (ci, którzy idą za «Prawdziwym Życiem w Bogu» i są otwarci na Ducha). Oni powinni trwać w ufności, gdyż otrzymali specjalne łaski od Bożego Ducha i dzięki Duchowi stali się silniejsi w Panu i w Jego zbawczych planach. Chrystus udziela im Swego Pokoju.

Wobec każdego, kto służy i kto składa siebie w ofierze, sąd, jaki ma nadejść przez ogień, nie będzie tak surowy, gdyż w swoim duchu rozraduje się on wezwaniem Boga, który go doprowadził do życia.

Wielu upadło, lecz wielu zostanie podniesionych. Wiele osób nie zdołało zachować Słowa Boga bezpiecznego w sercu, lecz wystąpili przeciw Słowu, jakie zostało im dane nie tylko w orędziach «Prawdziwego Życia w Bogu», ale także w Pismach.

Potem Matka Boża powiedziała:

- Vassulo, ktokolwiek cię osądza, będzie także osądzony surowo przez Boga. Nadal oczekuj z niecierpliwością na usłyszenie w twoim uchu Słowa Boga i bądź szczęśliwa, Moje dziecko. Twoja Matka nigdy cię nie opuści.

Potem nasza święta Matka przypomniała mi wizję, jaką miałam, kiedy byłam bardzo młoda: moje duchowe małżeństwo z Chrystusem, kiedy Ona przyjęła mnie z uśmiechem i poprawiała mi suknię ślubną, układając ją tu i tam, poprawiając mi włosy, aby mój wygląd był doskonały dla Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Następnie powiedziała:

- Mów bez lęku i nie bój się tych, którzy ci się sprzeciwiają. Pan i Ja błogosławimy cię i udzielamy ci naszego pokoju i naszej miłości.


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"
k02.gif (967 bytes) Książka w naszym sklepie


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [ciekawe linki] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]