«Reszta Moich Orędzi będzie ci teraz dana szybko, przed dniem ukazania się Antychrysta...» (31.03.1995)


– Orędzia "Prawdziwego Życia w Bogu" – dyktowane Vassuli dla całego świata – zakończyły się 30 kwietnia 2003. Obecnie otrzymuje juz ona wyłącznie osobiste pouczenia. Zob. -> orędzie na ten temat

– WSZYSTKIE ORĘDZIA ON LINE

– DATY ORĘDZI, w których jest wspomnienie o Antychryście:

– Wyjaśnienie Vassuli w odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników spotkania z nią w Poznaniu, 26 marca 1994 roku, w Hali "Arena":

Jakie będą znaki końca czasów?

To jest w Orędziach jeden z tematów najważniejszych. Są dwa znaki końca czasów. Św. Paweł napisał o tym w 2 Liście do Tesaloniczan w rozdziale 2. Chciałabym, abyście go przeczytali. Mówi on o końcu czasów...
To, co wam mówię, to jest to, co Jezus kazał mi przeczytać i powiedzieć wam. On mnie o tym pouczył. Powiedział mi, że św. Paweł przepowiedział dwa znaki końca czasów. Pierwszy to odstępstwo. Odstępstwo, które będzie powszechne. Drugi znak, to buntownik, Antychryst. Jezus jak zawsze kiedy daje znaki, tak i w tym objawieniu daje jeden znak figuratywny (symboliczny, zapowiadający) przed znakiem właściwym. Na przykład Antychryst to jedna osoba, jednak przed tą osobą pojawia się znak zapowiadający w postaci Antychrysta powszechnego: wiele osób, które mają ducha Antychrysta. Antychryst to ten, kto odrzuca Boga. Ci, którzy odrzucają Boga, dopuścili się odstępstwa. On mówi, że dziś jest wiele osób, które są antychrystami, zanim nadejdzie Antychryst jako jedna osoba.
Sam Jezus też mówi - przeczytajcie o tym w Ewangelii św. Mateusza rozdział 24 - że w momencie, gdy zobaczymy ohydę spustoszenia, ustanowioną na miejscu nieustającej ofiary - o której mówił prorok Daniel - nastąpi koniec czasów. To będzie znak końca czasów. I przy tym wskazał mi, że powinnam przeczytać całą Księgę Daniela.
W VI tomie polskim jest Orędzie, w którym Jezus odpieczętowuje, wyjaśnia i ukazuje znaczenie całej Księgi Daniela, ponieważ ona jest aktualna. Nieustanna Ofiara, o której mówi, to Eucharystia. Eucharystia a Ohyda Spustoszenia... Odnosi się to do tych, którzy chcą pozbawić Chrystusa boskości, odrzucają Boga, chcą zlikwidować Eucharystię. To ci, którzy nie akceptują Eucharystii, którzy ją zupełnie odrzucają. To dzieje się aktualnie. Np. w seminariach duchownych, teologowie nauczają - oczywiście nie wszyscy, ale jest ich dużo - że Jezus nigdy nie zmartwychwstał, że to było symboliczne. W ten sposób atakują boskość Chrystusa. Mamy na to dowody, ponieważ rozmawialiśmy z wieloma klerykami w Rzymie. Nawet biskupi mówili mi, że w odniesieniu do Eucharystii zdarzają się straszne rzeczy dokonywane przez kapłanów. Zatem ten czas już nadszedł i to właśnie znajduje się w liście św. Pawła. Ale na koniec Dwa Serca zwyciężą...[mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [czasopismo "Vox Domini"] [ostatnie zmiany] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [Prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [Ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]