Śmierć Ojca Michaela O’Carrolla

 

Irlandczyk, członek Zgromadzenia Świętego Ducha, ojciec Michael O’Carroll zmarł 12 stycznia 2004 roku w Dublinie.  Został wybrany przez Vassulę na kierownika duchowego, kiedy opuściła Bangladesz i przeniosła się do Szwajcarii. Zadanie to wypełniał wiernie przez wiele lat, choć zawsze dodawał z pokorą, iż czuje się jedynie jej doradcą, gdyż kierownikiem duchowym Vassuli jest Duch Święty.

Był człowiekiem o niezwykłej umysłowości, którego miałem szczęście spotkać u przyjaciół Vassuli, w Genewie. Posiadał znakomite wykształcenie, otrzymane na Uniwersytecie we Fryburgu. Był członkiem Papieskiej Akademii Maryjnej, współpracownikiem Bollandystów, członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Studiów Maryjnych. Pośród licznych tytułów, jakimi go uhonorowano był i ten: kierownik duchowy Legionu Maryi – przez trzy kadencje.

Ojciec O’Carroll był bardzo związany z Kościołem we Francji, gdyż pracował przez 20 lat w diecezji Beauvais. Jego matka była z pochodzenia Francuzką. Uczył zatem w Blackrock College historii, literatury, kultury religijnej Francji. Katechizował również dorosłych i głosił liczne rekolekcje.

Przez 14 lat był redaktorem czasopisma poświęconego Soborowi Watykańskiemu II, pisząc liczne artykuły. Walczył o ekumenizm wierny Magisterium Kościoła katolickiego. Zredagował pięć encyklopedii teologicznych: o Matce Boga; o Trójcy Świętej; o Eucharystii; o Duchu Świętym; o Jezusie Chrystusie-Słowie Boga.

Broniąc Prawdziwego Życia w Bogu napisał 3 książki: „Vassula od Męki Najświętszego Serca”; „Vassula apostołka jedności chrześcijan”; „Rzym i Vassula” (na żądanie przełożonych: pod pseudonimem – Michael Dore).

 

Otoczmy go wdzięczną pamięcią i modlitwą.

 

André Castella

 


 

Świadectwo napisane na kilka tygodni przed śmiercią

 

Vassula Ryden jest członkiem Kościoła Prawosławnego Greckiego. Posiada misję przekazywania Bożych orędzi chętnym słuchaczom. Prośby o spotkania przychodzą do niej praktycznie z całego świata. Śledziłem jej misję od wielu lat, towarzysząc jej w podróżach, byliśmy nawet w więzieniu w Kalifornii. Podczas tej współpracy z Vassulą miałem szczęście wydać trzy książki na jej temat, a raczej – na temat treści Orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”.

Trzecia była niewielka objętościowo, ale ponieważ dotyczyła problemu z Rzymem, wydałem ją pod panieńskim nazwiskiem mojej matki – jako Michael Dore. Przerwałem towarzyszenie Vassuli w jej podróżach właśnie po wydaniu tej książki. Moja decyzja nie oznaczała, jak interpretowali to niektórzy, że nie zgadzałem się już z przekazywanymi przez nią orędziami lub z jej zachowaniem. Nigdy nie cofnąłem ani jednego słowa wypowiedzianego lub napisanego na jej temat. Moja decyzja, jak to Vassula zaznaczała, gdy ją o to pytano, była związana z moim wiekiem, jak również ze zobowiązaniami wobec mojego zgromadzenia.

Cieszę się, że misja Vassuli trwa i postępuje naprzód, że jest ona zapraszana do wielu krajów. To, co szczególnie mnie obecnie zainteresowało, to właśnie opublikowana jej korespondencja z Kongregacją Nauki Wiary. Jest to wyraz poszukiwania możliwości ze strony kard. Ratzingera wyjaśnienia w pełni treści Orędzi jak i sprecyzowania stanowiska Kościoła. Wcześniejsze publikacje dla wielu stanowiły problem.

Kardynał poprzez jednego ze swoich urzędników, Ojca Prospero Grecha przekazał Vassuli pięć ważnych pytań. Odpowiedzi zawarła ona na 32 stronach maszynopisu. Dostała pozwolenie, aby je opublikować. Przeczytałem je.  Myślę, że najlepszą przysługę, jaką mogę oddać czytelnikom, to zacytować dokładne słowa Vassuli w punkcie, którym katolicy są najbardziej zainteresowani.

O jej relacji jako prawosławnej do Kościoła rzymsko-katolickiego:

„Nie jest łatwo podchodzić do kapłanów, zakonników i biskupów prawosławnych, aby uznali Papieża i aby szczerze pojednali się z Kościołem rzymskim. Powiedział mi to Pan w jednym z orędzi. To tak jakby się chciało płynąć pod silny prąd. Jednak kiedy zobaczyłam, jak nasz Pan cierpi z powodu naszego podziału, nie mogłabym odmówić spełnienia Jego prośby, kiedy poprosił, abym niosła ten krzyż. Dlatego podjęłam się tej misji, chociaż przechodziłam i nadal przechodzę przez wiele doświadczeń.

Na zadane mi pytanie: „Dlaczego podejmuje się Pani tej misji?”, moją odpowiedzią jest: ponieważ zostałam wezwana przez Boga, uwierzyłam Mu i odpowiedziałam na to wezwanie; dlatego chcę wypełniać Jego wolę. Jedno z pierwszych słów Chrystusa brzmiało: „Czyj dom jest ważniejszy: twój czy Mój Dom?” Odpowiedziałam: ”Twój Dom, Panie”. Powiedział Pan: „Ożyw Mój Dom, upiększ Mój Dom i zjednocz go”.

„Niektórzy greccy hierarchowie prawosławni odrzucają mnie całkowicie, jedni dlatego, że mi nie wierzą, inni – ponieważ jestem kobietą, a kobietom nie wolno przemawiać. Niektórzy mnisi nie dowierzają mi, mówiąc, że jestem z pewnością koniem trojańskim wysłanym i opłaconym przez Papieża lub nawet unitką. Wielu nie chce słyszeć o jakimkolwiek pojednaniu ani o ekumenizmie.

Uważają za herezję to, że modlę się z katolikami rzymskimi. Uważają to za stawianie siebie ponad Kościołami, bez bycia oddaną w pełni któremukolwiek. Jestem w pełni i całkowicie oddana mojemu Kościołowi, ale nie jest to herezją ani grzechem, kiedy żyję w sposób ekumeniczny i modlę się z innymi chrześcijanami, aby przyczyniać się do jedności.”

W tym obfitym źródle: odpowiedzi Vassuli, wiele treści zasługuje na zastanowienie. Polecam każdemu ich lekturę.

Michael O’Carroll, CSSp

 

Warto posłuchać:

 

KASETA AUDIO Z NAGRANIEM JEGO KONFERENCJI O MISJI VASSULI

 


[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]