VASSULA, JEJ MISJA I PODRÓŻE


Robert Carroll, Editions Trinitas
od 23 października do 1 listopada 1998

Vassula w Ameryce Północnej (1)

    Podróż złożona z 12 spotkań w Kanadzie i w USA rozpoczęła się w sali konferencyjnej w światowym centrum Narodów Zjednoczonych 23 października 1998, w dniu, kiedy ONZ świętowało swe pierwsze wspólne spotkanie. Vassula zakończyła tę podróż w San Francisco, w Herbst Theater, tam gdzie pierwsza karta ONZ została podpisana w 1946.

    Pan bez wątpienia ujawni nam w swoim czasie znaczenie tej zbieżności, lecz już odpowiedź na Jego Wezwanie w tych dwóch miastach i we wszystkich innych, które Vassula odwiedziła podkreśla fakt, że wszędzie istnieje pilna potrzeba "pokoju, którego świata dać nie może". I tak właśnie dzięki tajemniczym drogom Boga, o których św. Paweł pisze, że aniołowie są nimi zaskoczeni, orędzia "prawdziwe Życie w Bogu" trafiły nawet do ONZ.

ONZ, Nowy Jork

    W dniu, w którym Vassula zwracała się do przedstawicieli ONZ uwaga Ameryki była zwrócona na Nowy Jork, gdzie odbywało się ważne wydarzenie: New York Yankees wygrali właśnie mistrzostwo świata w basebolu za 1998 i drużynę tego miasta przyjmowała tryumfalna defilada, pod tradycyjnym deszczem serpentyn i konfetti wzdłuż słynnej alei bohaterów na Manhattanie, od budynku nowojorskiej Bursy, przez Wall Street, potem na Broadway. W czasie, gdy poprzez Swą wysłanniczkę Vassulę Odkupiciel ludzkości zwracał się spokojnie do grupy Swych stworzeń, mieszkańcy nowego Jorku byli w ekstazie wobec swych bohaterów, którzy przyjmowali pochlebstwa milionów uśmiechów i okrzyków w burzy konfetti.

    Pamiętam, jak przed 20 laty ja sam byłem w ONZ jako przedstawiciel delegacji USA na jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego. W tamtym czasie ja sam byłem tak oddalony od Boga – a tak blisko drużyny Yankees – że nie wyobrażałem sobie, że powrócę pewnego dnia do tego budynku w podobnych okolicznościach. Vassula została zaproszona przez grupę, która usiłuje nadać duchowy wymiar celom i zadaniom ONZ. W swym wystąpieniu dała świadectwo i przeczytała te orędzie "Prawdziwe Życie w Bogu", które odnosiły się do pokoju, tak poszukiwanego przez ONZ. Na początku Vassula powiedziała, że kiedy rozpoczęły się jej doświadczenia związane z tym objawieniem, była całkowicie zajęta sprawami tego świata, pogrążona w życiu środowiska dyplomatów, urzędników ONZ i międzynarodowych specjalistów ds. krajów rozwijających się (jak jej mąż). Nigdy nie poszukiwała doświadczeń mistycznych, nie wiedziała nawet, że coś takiego istniało. Teraz – stwierdziła – całe jej życie należy do Boga. Vassula wyjaśniła, że w takiej epoce, jaką jest nasza, odstępstwo całkowicie się rozszerza, a Bóg interweniuje, żeby doprowadzić Swój lud do zdrowych zmysłów, żeby pobudzić świadomość istnienia Stworzyciela, doprowadzić go do modlitwy. Serce Boga może tak zostać poruszone i "wasze modlitwy mogą zmienić siły zła i odbudować pokój na świecie".

    Opisała, jak Trójca Święta nauczyła ją zbliżać się do Boga, poznawać Go, żyć w zażyłości z Nim i wzrastać we wszelkich cnotach, z których pierwsza jest miłość. Powinniśmy kształtować w sobie miłość bliźniego i Boga. Wtedy zanurzycie się w Bogu i waszą główną troską będzie zawsze: 'jakie jest pragnienie Boga?" Wtedy, jeśli zapytacie o to szczerze, Bóg was poprowadzi. On poprowadzi was do jedności, do pojednania, najpierw w rodzinie, z sąsiadami, a potem w Kościele, w kraju i pomiędzy narodami. jednak kluczem jest zawsze miłość i pokora. "Kiedy miłość wzrośnie pomiędzy wami, wtedy nastanie pokój." Vassula wydawała się w sposób widoczny natchniona przez ducha Świętego, żeby przekazać myśli szczególnie trafne dla tych znaczących urzędników z ONZ, których serca były otwarte. Przytoczyła jedno z orędzi naszej Matki: "Wasze modlitwy mogą zmienić świat. Wasze modlitwy mogą wyprosić Łaski Boże dla nawrócenia grzeszników. Im więcej będzie nawróceń, tym więcej pojawi się modlitw o nowe nawrócenia, wypowiedzianych i wysłuchanych. (24.11.91) oraz Boga (13.04.94): "Wasze modlitwy mogą zniszczyć wszelkie panowanie zła na tym świecie. Mogą wykorzenić zło i połamać dziesięć rogów, które obecnie niszczą ziemię oraz Moje dzieci. Wasze modlitwy mogą pokonać siły zła, chociaż te siły są potężne. Wasze kadzidło może oczyścić ten świat."

    Bóg jest zdecydowany , oświadczyła Vassula, ocalić nas. Nasza Święta Matka objawia się wszędzie, żeby nas przygotować na spotkanie z Jezusem. Maryja mówi nam: "Zostałam wysłana przez Najwyższego, ażeby was licznie zgromadzić" Potem Vassula przedstawiła kilka orędzi Ducha Świętego: "To we Mnie jest wolność i miłość, a jednak twoje pokolenie odrzuca Mnie, bo Mnie nie zrozumiało... Popatrz, jestem jak żyzna gleba. Jeśli we Mnie zasiewacie swe ziarno, waszym żniwem będzie Życie Wieczne, a Raj będzie waszym domem. Przyjdźcie do Mnie nie zwlekając, a uczynię was bogatymi w ubóstwie, silnymi w waszej słabości, gorliwymi i wiernymi w nędzy... napełniam was tym, czego wam nie dostaje... przyjdźcie Mnie pochwycić..." (17.07.96) Vassula opisała, jak Bóg doprowadził ją do Swej Boskiej Woli przez codzienną drogę. Bóg pragnie całego naszego serca, żeby było zdolne nas przemienić i posługiwać się wszystkim, co czynimy dla Jego Chwały i dla zbawienia świata. "Działajcie dla jedności... pracujcie dla Moich spraw... Dajcie dowód na Oczach waszego Stwórcy ustalając jedną datę Wielkanocy. Dajcie dowód wobec Mnie, łamiąc wspólnie chleb." (25.11.91).

    Jeden z urzędników pełniący misję stałego obserwatora przy ONZ dziękując Vassuli powiedział: "To był wyśmienity udział w dzisiejszej celebracji rocznicy powstania ONZ. W tych budynkach od długiego czasu myślimy o tym, że trzeba bardziej skupić się nad sprawą dobra i zła. myślę, że przez te dwa ostatnie lata widzieliśmy, że Duch Święty działa. W czasie oficjalnych uroczystości mówi się o wartościach, o etyce. To od dawna było lekceważone. Teraz bardziej niż dotąd Duch Święty przyciąga naszą uwagę w stronę walki dobra i zła." Vassula powiedziała na to: "Nadzieją jest Duch Święty". Wtedy urzędnik odrzekł: "Mam nadzieję, że ta organizacja stanie się kiedyś Jego narzędziem". Osoba, dzięki której wizyty Vassuli w siedzibie ONZ była możliwa powiedziała: "Dziś dzięki Vassuli otrzymaliśmy łaskę i to z pewnością będzie to dla niej radością, że zamierzamy ją przekazywać". Już wcześniej kobieta ta w swoim biurze powiesiła pewien plakat. Widniał na nim znany budynek Sekretarza Generalnego ONZ przy East River z wielkim Jezusem, który puka do okien, chcąc wejść. Kiedy ustalono wizytę Vassuli w ONZ kobieta ta pewnego dnia chciała się przekonać, do którego właściwie okna puka Pan Jezus. Kiedy to sprawdzono, okazało się, że było to okno jej biura!...

Nowy Jork    

    Nazajutrz 24 października, miało miejsce spotkanie w Nowym Jorku w tej samej sali, w której Vassula przemawiała w listopadzie 1996. Pomimo wszystkich gwałtownych usiłowań upowszechniania fałszywych informacji na temat Vassuli dla zniechęcenia ludzi do uczestnictwa w spotkaniach z nią, przybyło około 1200 osób. Program rozpoczęła wspaniała muzyka Al Barbarino. O. Brian Bar, z kościoła Matki Bożej od Cudownego Medalika, wziął udział. Vassula została przedstawiona przez Nielsa Christiana Hvidta, młodego duńskiego teologa, który towarzyszył jej od Rzymu, gdzie pisze właśnie doktorat na Uniwersytecie Gregoriańskim. Niels mówił o wpływie, jaki miało na jego życie duchowe "Prawdziwe Życie w Bogu", prowadząc go do zażyłości z Bogiem, zażyłości, której zawsze pragnął. Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" doprowadziły go wreszcie do nawrócenia na katolicyzm w 1990. Te orędzia skłoniły go rozpoczęcia studiów teologicznych i do napisania pracy licencjackiej (NB. na wielu uczelniach teologicznych licencjat jest stopniem pośrednim pomiędzy magisterium a doktoratem) z teologii mistycznej. Za tę pracę otrzymał cenny złoty medal od Królowej Danii. A najważniejsze – jak powiedział – jest to, że te potężne orędzia udzieliły mu mocy i wszelkiego pokarmu, jakiego potrzebował, żeby iść wytrwale drogą katolicyzmu, która w Danii jest drogą dla samotników, bo katolicy są w wielkiej mniejszości.

    Jeszcze zanim Vassula zaczęła mówić tłum zgotował jej owację na stojąco. Potem wszyscy uważnie słuchali. Wielu płakało z radości. Pewna młoda dziewczyna, która dopiero co budziła się do życia duchowego była zachwycona atmosferą wśród słuchaczy całego audytorium. Wyznała potem, że musiała zamówić kasetę video, aby niczego nie przeoczyć, tak zafascynowały ją zasłuchane twarze obecnych. Długo trwało wieczorne spotkanie, tak że Msza św. celebrowana przez sześciu kapłanów rozpoczęła się przed północą. Potem zarówno Vassula, jak i kapłani błogosławili indywidualnie każdą osobę, która tego pragnęła. Po opuszczeniu Nowego Jorku, dowiedzieliśmy się, że liczne osoby świadczyły o niezwykłych doświadczeniach, doszło też do kilku uzdrowień. Pewna kobieta napisała potem, że widziała, jak z oczu Vassuli płynęły krwawe łzy, a jej twarz była jakby twarzą Jezusa w czasie męki. Liczne osoby mówiły to samo. Już w Dublinie, 19 października 1996 zanotowano podobne świadectwa. Jezus tak o tym powiedział: "Jesteś świadoma głębi Moich Ran. Sprawiając, że z twoich oczu popłynęły krwawe łzy dałem poznać, jak bardzo cierpię." (22.10.96).

    Pewna kobieta pokonała wiele setek kilometrów, żeby usłyszeć Vassulę. Chciała zapoznać z orędziami swych krewnych i było jej bardzo smutno, że jedynie matka mogła z nią przyjechać. Była jednak bardzo uprzedzona do Vassuli. Cierpiała na chroniczny ból w kolanach i przewidziano już operację, żeby włożyć protezy. Córka sądziła, że matka nie zdawała sobie dobrze sprawy z tego, co to za spotkanie. Tymczasem zaskoczył ją widok matki pochodzącej wraz z nią po indywidualne błogosławieństwo. Vassula pomodliła się nad chorą matką. Nazajutrz po raz pierwszy od wielu lat matka mogła chodzić sama bez trudu, nie odczuwając bólu. To uzdrowienie postępuje i trwa do dnia dzisiejszego. Rozpoczęto też badania lekarskie dla potwierdzenia tego cudu, udzielonego przez Pana. Inne świadectwo nadeszło od mężczyzny, który dwa lata wcześniej nieszczęśliwie upadł i potłukł nogę. Upadek pozostawił ślady w postaci fałdy na jego nodze. Odtąd utykał w widoczny sposób. W czasie spotkania modlono się nad nim. oto jego świadectwo:

    "W nocy, przebudziłem się o 3 nad ranem. Zacząłem odmawiać różaniec, czekając na senność. odczułem silny ból w lewej nodze. Kiedy ból ustał stwierdziłem, że fałda znikła. Obrzmienie i sztywność – również. Mogłem normalnie chodzić. Sadzę, że to Bóg mnie uzdrowił dzięki temu, że uczestniczyłem w spotkaniu z Vassulą." Vassula spędziła noc w domu Tekli Johides, wyznania prawosławnego greckiego, która zorganizowała to spotkanie z pomocą licznych osób. Kiedy Tekla powróciła z lotniska po odprowadzeniu Vassuli na samolot ujrzała nad swoim domem piękną tęczę. Potwierdzili to liczni mieszkańcy dzielnicy.

    Dalsze relacje, między innymi z Chicago (25.10.98); St Paul, Minneapolis (26.10.1998); Lakeland, Floryda (28.10.1998) itd... w następnym numerze.

    Robert Carroll, Editions Trinitas (w: Vox Domini nr 1/99, str.2-3.)


k02.gif (967 bytes) Vassula o swoim charyzmacie
k02.gif (967 bytes) Kasety audio
k02.gif (967 bytes) Kasety video
k02.gif (967 bytes) Całość Orędzi (on line)
k02.gif (967 bytes) Witryna Międzynarodowego Stowarzyszenia "True Life in God"

[powrót do strony głównej] [mapa całej witryny] [pełna oferta książek i kaset] [nowości] [ostatnie zmiany] [pismo "Vox Domini"] [czytelnia on line i nie tylko] [ewangelia na niedziele i święta] [archiwum plików 'zip'] [nasze plany] [mirror site strony polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia 'Prawdziwe Życie w Bogu'] [prawdy wiary Kościoła Katolickiego] [ciekawe linki religijne w różnych językach] [przeszukiwanie witryny "Vox Domini"] [e-mail] [kilka słów o Wydawnictwie]