P-R

 

"Prawdziwe Życie w Bogu"

 

Alfabetyczny wykaz zagadnień

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


Najnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden


P

Pan Zastępów

Papież

Piekło zob. Potępienie

Piotr – zob. Papież

Pismo Święte

Pocieszanie

Pocieszyciel – zob. Pocieszanie

Pokarm Boży

Pokora

Pokonanie zła przez Chrystusa – zob. Tryumf Chrystusa nad złem

Pokój

Pomaganie grzesznikom – zob. Ratowanie dusz

Pomoc Boża

Posłannictwo Vassuli – zob. Orędzie "Prawdziwe Życie w Bogu"

Posłuszeństwo – zob. Słuchanie Boga

Potęga Boga – zob. Wszechmoc Boża

Potępienie

Powierzenie siebie Bogu – zob. Oddanie siebie Bogu

Powołanie

Powrót Chrystusa – zob. Przyjście Chrystusa

Poznanie Boga przez człowieka

Poznanie Boże – zob. Wszechwiedza Boża

Prawda

Prawda-Bóg

Prawdomówność Boga – zob. Prawda-Bóg

Prawdziwe Życie w Bogu – zob. Orędzie "Prawdziwe Życie w Bogu"

Prawo Boże

Prorok

Prośba – zob. Modlitwa prośby

Prowadzenie człowieka przez Boga

Próby

Przebaczenie

Przebaczenie grzechów – zob. Odpuszczenie grzechów

Przebóstwienie

Przedmioty święte – zob. Święte przedmioty

Przekazywanie Słowa Bożego – zob. Ewangelizacja

Przybicie do krzyża Jezusa – zob. Męka Jezusa Chrystusa

Przyjaźń z Bogiem

Przyjście Chrystusa

Przykazania Boże

Pycha – zob. Pokora

Q

R

Radość

Ratowanie dusz

Reszta – zob. Odnowienie

Rozeznanie

Rozgrzeszenie – zob. Odpuszczenie grzechów

Rozszerzanie Słowa Bożego – zob. Ewangelizacja


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź ŻNajnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden