S-Ż

 

"Prawdziwe Życie w Bogu"

 

Alfabetyczny wykaz zagadnień

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


Najnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden


S

Sakrament pojednania

Sąd Boży

Serce Jezusa – Serce Boga

Siedem darów Ducha Świętego – zob. Duch Święty

Siła Boża – zob. Wszechmoc Boża

Skrucha – zob. Żal za grzechy

Słabość

Słowo Boże

Słuchanie Boga

Smutek

Spoczynek – zob. Wypoczynek

Stworzenie

Stworzyciel – zob. Stworzenie

Stwórca – zob. Stworzenie

Syn Boży

Szatan

Szczerość

Szczęście

Szerzenie Słowa Bożego – zob. Ewangelizacja

Ś

Śmierć

Śmierć krzyżowa – zob. Ofiara krzyżowa

Świątynia Boża

Święte przedmioty

Światłość

Świętość

Św. Michał

T

Tęsknota za Bogiem

Trójca Święta

Tryumf Chrystusa

U

Ufność – zob. Zaufanie

Ukrzyżowanie – zob. Męka Jezusa Chrystusa

Umacnianie nas przez Boga

Uwielbienie

Uwolnienie od grzechów – zob. Odpuszczenie grzechów

Uwolnienie ludzkości od zła zob. Tryumf Chrystusa nad złem

V

Vassula Ryden

W

Walka duchowa

Walka dobra ze złem – zob. Walka duchowa

Walka o zbawienie dusz – zob. Walka duchowa

Wiara

Wieczność – zob. Wieczność Boga

Wieczność Boga

Wieczność Bożego poznania – zob. Wieczność Boga

Wieczność Bożej miłości do nas – zob. Wieczność Boga

Wieczność Bożych zamierzeń i pragnień – zob. Wieczność Boga

Wierność

Woda życia

Wojna – zob. Walka duchowa

Wola Boża

Wolność Boga

Wolność człowieka

Wspaniałość Boga – zob. Majestat Boży

Współdziałanie człowieka z Bogiem

Współodczuwanie

Współczucie – zob. Współodczuwanie

Współpraca z Bogiem – zob. Współdziałanie człowieka z Bogiem

Wszechmoc Boża

Wszechwiedza Boża

Wychowywanie Boże

Wynagradzanie Bogu

Wypoczynek

Wytchnienie – zob. Wypoczynek

Wyzwolenie ludzkości z niewoli zła zob. Tryumf Chrystusa nad złem

Wzywanie Boże

Z

Zabójstwo

Zagubione dusze

Zamieszkanie Boga w człowieku

Zamykanie się na Boga

Zasadzki szatana

Zasługi

Zaufanie Bogu

Zawierzenie Bogu

Zbawiciel

Zbawienie – zob. Zbawiciel

Zepsucie świata – zob. Tryumf Chrystusa nad złem

Zjednoczenie z Bogiem

Zło

Zło świata – zob. Tryumf Chrystusa nad złem

Zły duch – zob. Demon; Szatan

Zmartwychwstanie ciał

Znaki bliskości końca czasów – zob. Koniec czasów

Zwątpienie

Zwycięstwo Chrystusa nad złem – zob. Tryumf Chrystusa nad złem

Ź

Ż

Żal za grzechy

Życie w obecności Boga – zob. Bliskość Boga

Życie wieczne

Żyjący Bóg


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź ŻNajnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden