D

 

"Prawdziwe Życie w Bogu"

 

Alfabetyczny wykaz zagadnień

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


Duch

Boska natura Jezusa Chrystusa, wspólna dla trzech Osób Boskich, jest duchowa. Z tego powodu duchem jest Syn Boży, Jezus Chrystus, duchem jest Ojciec i duchem jest Duch Święty. Bóg Trójosobowy jest duchem. Podobnie dusza ludzka należy do kategorii bytów duchowych: jest duszą ożywiającą ciało i równocześnie duchem, który po śmierci potrafi istnieć bez ciała.

4.12.86

Ja jestem tutaj. To Ja, Jezus. Moja córko, przypomnij sobie, ty jesteś duchem i Ja Nim jestem: Duchem i Świętym. Żyję w tobie, a ty we Mnie. Pozostań we Mnie. Ja, Jezus, przebywam zawsze z tobą, zrozum to. Trwaj w Moim Świetle, ponieważ Ja jestem Światłością i przeze Mnie otrzymujesz poznanie, postępujesz naprzód.


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź ŻNajnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden