K

 

"Prawdziwe Życie w Bogu"

 

Alfabetyczny wykaz zagadnień

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


Królestwo Boże

Królestwo Boże rozszerza się wraz z rozpalaniem się miłości w ludzkich sercach

3.03.87

 

– Panie, co dzieje się z miłością, jaką dają Ci wszystkie inne dusze, czy to także pomaga?

– Tak! Każda miłość służy, by odnowić i uleczyć dusze. Moje Królestwo rozprzestrzeni się i będzie wzrastać jedynie przez dawaną miłość. Zaprawdę powiadam ci, że żadne Moje Cierpienia nie będą daremne. Przez wspaniałą chwałę zatryumfuję nad wszelkim złem. Zapalę każde serce, powiększając w ten sposób Moje Ziarno Miłości i Pokoju, które zjednoczy Moje dzieci. Moje Światło rozprzestrzeni się po całym świecie, bo taka jest Moja Wola.

 

Królestwo Pokoju i Miłości ma swojego Króla, którym jest Chrystus

5.03.87

 

– Pokój z tobą, Vassulo, czy kochasz Mnie?

– Kocham Cię, Jahwe, mój Boże, z całego serca i pragnę pozostać przy Tobie.

– Ja też cię kocham. Nigdy cię nie opuszczę. Vassulo, Ja jestem Królem i Panem Pokoju i Miłości. Przed tobą – Ja Jestem, ukazując wam wszystkim Moją Świętą Twarz.

 

Królestwo Boże na ziemi odzwierciedla w jakimś stopniu ład miłości panujący doskonale w niebie

 

3.04.87

 

Czuwam nad tobą. Pamiętaj, jesteśmy zjednoczeni. Ja jestem Jahwe i kocham cię.

– Kocham Cię także, Panie!

Karm się Mną. Kocham was wszystkich. Powiedziałem, że Moje Królestwo na ziemi będzie takie, jak w Niebie. Wykorzenię wszelkie zło i umocnię Moje oddane sługi. Ja jestem Jahwe i Moje Słowo jest niezawodne. Nie bój się, mała, bo to Ja cię prowadzę. Ja jestem Najwyższym! Ofiaruję Mój Chleb całej ludzkości i złagodzę jej głód, ale pragnę jej powrotu do miłości. Pragnę miłości. Powiedz im, niech będzie wiadome, jak Moje Wargi są wysuszone z pragnienia.

Rozpoznałam Go. Jego Obecność była wyraźna. Jego Wargi były suche, popękane i nabrzmiałe. Miał trudności z mówieniem, bo Jego Usta były suche, a Język z ledwością mógł wymawiać. Można by powiedzieć, że przychodzi z pustyni, gdzie przez wiele dni nie miał wody. To był bolesny widok.

 

Królestwo Boga jest wieczne

25.02.98

 

Pozwól Mi przypomnieć ci nagrodę za wyrzeczenie się: już za samo to otrzymasz stokroć więcej i odziedziczysz Moje Królestwo, którym jest życie wieczne.

Królestwo wieczne

 

19.12.87

 

Moje Królestwo będzie trwało wiecznie, bo Ja Jestem. Jam jest Alfa i Omega. Jakże cię kocham, stworzenie! Moi! Moje dzieci! Umiłowani, pójdźcie, pójdźcie w Moje otwarte Ramiona, powróćcie do waszego Ojca! Kocham was.

 

Nasz udział w Królestwie wiecznym ma być wieczny

29.01.90

Dałeś mi do picia Swoją Krew, abym mogła mieć wieczny udział z Tobą w Twoim Królestwie i na zawsze zachować życie.


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź ŻNajnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden