"Prawdziwe Życie w Bogu"

Wyjaśnienia

z Kongregacją Nauki Wiary


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


kongregacja_vd-4.jpg

 

TŁUMACZENIE

KONGREGACJA NAUKI WIARY

00120 Watykan

Pałac Świętego Oficjum

Watykan, 10 lipca 2004

Prot. N. 54/92-19631

 

 

Eminencjo/Ekscelencjo,

 

 

Jak wam wiadomo, w roku 1995, Kongregacja opublikowała Notę na temat pism Pani Vassuli Ryden. Następnie miał miejsce, na jej prośbę, głęboki dialog. W wyniku tego dialogu, list Pani Ryden z dnia 4 kwietnia 2002 został następnie opublikowany w ostatnim tomie „Prawdziwego Życia w Bogu", w którym dostarczyła ona stosownych wyjaśnień dotyczących swej sytuacji małżeńskiej jak i odnoszących się do pewnych trudności, które we wspomnianej Nocie były wysunięte pod adresem jej pism i jej uczestnictwa w sakramentach (zob. Aneks).

 

Biorąc pod uwagę, że w waszym kraju rozszerzano pisma, o których tu mowa, Kongregacja uznała za stosowne poinformować was o tym, co podano wyżej. W odniesieniu do uczestnictwa w ekumenicznych grupach modlitewnych organizowanych przez Panią Ryden wierni Katolicy powinni postępować zgodnie ze wskazaniami biskupów diecezjalnych.

 

Komunikując wam powyższe, korzystam z okazji, aby przypomnieć o moich uczuciach najgłębszego szacunku.

 

 

Całkowicie oddany Eminencji/Ekscelencji

 

 (podpis)


Joseph Kard. RATZINGER

 

Prefekt

 

 

(Z aneksem)

 

Do Przewodniczących Konferencji Episkopatów Francji, Szwajcarii, Urugwaju, Filipin, Kanady
 


Najnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden — spis treści


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż