P

 

"Prawdziwe Życie w Bogu"

 

Alfabetyczny wykaz zagadnień

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż


Próby

Modlitwa jest konieczna, aby doświadczenia nie były ponad nasze siły i nie doprowadziły nas do grzechu

12.10.86

Módl się, abyś nie została wystawiona na próbę. Módl się więcej i czuwaj.


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź ŻNajnowsze stanowisko Kościoła wobec pism Vassuli Ryden